Kvalitní pomoc potřebným v našem kraji

V rámci pilotního projektu nazvaného „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o. byly pro zdravotně postižené ženy postaveny čtyři nové domy – dva ve Cvikově a dva v Novém Boru. 30 zdravotně postižených žen z domova v Mařenicích tak vyměnilo unifikované ústavní prostředí za bydlení rodinného typu v malých bytech, které jim umožní vést podobný život, jako mají jejich zdraví vrstevníci. Handicapované ženy budou vedeny k tomu, aby zvládaly samostatně většinu z každodenních činností, jejich „domy“ jsou navíc záměrně umístěny v centrech obcí tak, aby měly blízko na nákupy, k lékaři i za zábavou. Je konec se schováváním handicapovaných před veřejností, jako to bývalo zvykem za minulého režimu.

Bývalý objekt v Mařenicích přestal vyhovovat potřebám klientek – navíc ani nebyl bezbariérový, je umístěn mimo obec a je hůře dostupný. Celkové náklady na všechny 4 domy, včetně vybavení, dosahují téměř 55 milionů korun, z toho podíl Libereckého kraje je 9,2 milionu korun.