Finanční podpora

Proč podpořit politické hnutí SLK finančním darem?

Vážené dámy a pánové,

politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj vzniklo v r. 2008 jako alternativa politických stran angažovaných v Libereckém kraji. Je sice mladým politickým uskupením regionálního charakteru, zástupci hnutí však mají již dlouholeté zkušenosti z oblasti komunální politiky a mají tak nejblíže k potenciálnímu voliči, mohou ve svém volebním programu nabídnout přesně to, co je v území třeba řešit, a to s ohledem na principy udržitelného rozvoje.

Rozpočet politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, jeho příjmová část, je tvořena příspěvky ze státního rozpočtu České republiky, pokud je stanoví nebo připouští zákon, členskými příspěvky, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí a půjčkami a úvěry. Volební kampaň, v níž preferujeme především kontaktní setkávání s potenciálními voliči nad regionálními tématy, která se ovšem neobejde bez efektivně směřované politické komunikace v rámci mediální společnosti, však klade poněkud vyšší nárok na finanční potřebnost, a proto se na Vás obracíme s prosbou o Vaši finanční podporu.

Pokud vnímáte změnu politické scény za společnosti prospěšnou záležitost a chcete svou podporu vyjádřit prostřednictvím finančních prostředků, uvádíme zde postup, jak Váš postoj realizovat.

Jak finančně podpořit SLK?  Transparentní účet u FIO banky

Finanční zprávy a audit