Z Galerie v Lázních
by měl radost i císař

Revitalizace budovy bývalých městských lázní císaře Františka Josefa I. z roku 1902 na galerijní objekt probíhala v letech 2011 – 2013, generálním projektantem byla liberecká projekční kancelář SIAL. Projekt a financování rekonstrukce z fondů EU zajistilo město Liberec, Liberecký kraj hradil povinný spolupodíl 15%, tedy cca 56 milionů korun a také náklady spojené s vnitřním vybavením ve výši 21,7 milionů korun. Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo 28. února 2014 a připravena byla tematická výstava českého i zahraničního současného umění na téma plavání a vztah člověka k vodnímu živlu.

Galerie Lázně získala ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2014 – Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c.

Galerie Lázně je pro návštěvníky otevřena denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, vstupné je 80 korun. Ve čtvrtek je vstup zdarma do všech expozic a na všechny výstavy, otevírací doba je zároveň prodloužena až do 19 hodin. Zájem návštěvníků je stále vysoký – za rok 2015 navštívilo Galerii Lázně přes 42 tisíc návštěvníků.

Foto: Anna Staníková