Moderní vybavení pro krajskou nemocnici

Jeden rok a jeden týden trvala stavba získání všech potřebných povolení k provozu atypického heliportu v areálu Nemocnice. Celkem výstavba stála 41 milionů korun, Krajská nemocnice Liberec na ni získala dotaci z Integračního operačního programu Evropské unie ve výši 29,75 milionu korun.

Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6400 kilogramů. Heliport je osazen celkem 44 světelnými návěstidly, tvoří ho automaticky vyhřívaná železobetonová kruhová deska o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun, spojovací lávka dalších 31,5 tuny.