Ing. Jan Sviták

42 let, starosta obce Prysk, předseda Svazku obcí Novoborsko, ženatý, dvě děti

Proč kandiduji za SLK?

SLK vnímám jako hnutí (nejen) starostů a jejich příznivců, kterým jde primárně o to přiblížit vedení Kraje co možná nejvíce obyvatelům jednotlivých měst a obcí. A co je pro mě nejdůležitější, bez jinde tolik oblíbených politických vazeb.

Co se Vám povedlo?

V pozici starosty obce Prysk musím mezi největší úspěchy zařadit především zisk Modré, Bílé a Zlaté stuhy pro vítěze soutěže Vesnice roku Libereckého kraje. Tím největším úspěchem pro mě osobně je ale obnova společenského života a vůbec celková kamarádská atmosféra u nás v obci.

Spolupráce kraj – obce:

Od roku 2002 mohu srovnávat fungování Libereckého kraje za působení různého vedení. Z tohoto pohledu působí uplynulé volební období v pozitivním slova smyslu jako z jiného světa. Kraj funguje jako instituce blízká obcím i městům a konečně jsou slyšet požadavky z dolních pater komunální politiky.