Mgr. František Lufinka

58 let, od roku 2014 starosta Železného Brodu, původní povolání učitel, ženatý, dvě děti

Z čeho mám radost za poslední 2 roky (ve vztahu k obci/městu): Během podzimu 2014 a začátkem roku 2015 se podařilo dokončit výstavbu terminálu tak, že se mohla připravovat kolaudace. Největší akcí v roce 2015 byla stavba nového mostu přes Jizeru. I přes velký zásah do běhu města byla stavba provedena a dokončena před stanoveným termínem a zatím si myslím, že ve velmi dobré kvalitě. Doprava s pomocí provizorního mostu byla složitá, ale občané města i další motoristé tuto nelehkou situaci zvládli velice dobře a za to jim patří poděkování.

Jak funguje spolupráce s LK: S LK spolupracuji od vzniku krajů v roce 2000 v rámci předchozího i nynějšího zaměstnání. V některých obdobích byla spolupráce s LK horší a někdy lepší. Poslední období hodnotím jako pozitivní, protože se m i zdá, že obce jsou pro LK partnerem a ne protivníkem.

Proč podporuji kandidátku SLK:  Moje podpora kandidátky SLK je přímým důsledkem chování vedení kraje vůči svým obcím. Dalším aspektem je, že i přes vysoký podíl financí na krajských investicích, nebo opravách, bylo vedení kraje ještě schopno snížit dluh LK z předchozích let.