PhDr. Hana Maierová

62 let, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury od roku 2012, starostka Turnova v letech 2006 - 2012, původní povolání historička – archivářka, vdaná, dvě děti, tři vnoučata

Předchozí zaměstnání: Profesí historička  - archivářka, 22 let v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Od r. 1994 členkou rady města Turnova, od r. 1999 dvě volební období místostarostkou, pak 6 let starostkou. Následně zvolena náměstkyní hejtmana pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu.

Rodina: Již 37 let je vdaná za jednoho manžela, má dvě dcery, 3 vnoučata.

Zájmy: Ráda poslouchá klasickou hudbu,  čte knihy /hlavně detektivky, historická témata/, věnuje se nikdy nekončící péči o památkově chráněnou chalupu a zahradu

Proč kandiduji za SLK? To je jednoduché – byla jsem místostarostkou i starostkou v Turnově, takže dobře vím, co tato práce obnáší. Velmi si vážím kolegyň a kolegů, protože vím, že to jsou lidé pracovití, přímí, věcní. Je za nimi vidět kus práce. A je mi s nimi i lidsky dobře!

Co se Vám povedlo? Za největší úspěch považuji dokončení rekonstrukce a moderní vybavení bývalých městských lázní v Liberci. Nová Oblastní galerie Lázně se stala jednou z nejkrásnějších budov v Liberci a zároveň významnou evropskou kulturní institucí.

V tomto volebním období bylo investováno mnohem více prostředků do krajských kulturních organizací, které jsou zároveň památkovými objekty. Na velké investice bylo poskytnuto 120 mil. korun. Díky tomu byl např. po letech odstraněn havarijní stav střech areálu Vlastivědného muzea v České Lípě.

V oblasti cestovního ruchu se nám podařilo enormně krátké lhůtě zrealizovat projekt Hřebenovka. Za 11,5 mil. Kč. bylo obnoveno značení na 124 km pěších tas, 107 km cyklotras a 60 km běžeckých tras, které byly vybaveny mobiliářem. Vytvořili jsme také mobilního průvodce Libereckým krajem, který umožňuje uživatelům vidět ve svém mobilu kompletní informace, a to i během výletu. Návštěvnost LK vzrostla o 10% a v cestovním ruchu je zaměstnáno 40 tisíc lidí.

Do dotačního fondu bychom potřebovali více peněz především na záchranu památek. Ale i tam se daří částky postupně navyšovat. V r. 2016 bylo určeno 9,8 mil. Kč. do oblasti památkové péče, tedy dvojnásobek proti minulým letům. Kromě toho jsme z rozpočtu LK věnovali 4,55 mil Kč na záchranu věšadlového mostu v Bystré n. Jizerou a železniční výtopny v Kořenově.

V rámci dotačního fondu jsme tak podpořili 434 projektů v celkové hodnotě 35,6 mil. Kč. Vedle toho jsme zavedli stabilní podporu významných aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, nově oceňujeme nejlepší knihovny, kronikáře, vyhlásili jsme soutěž Památka roku.

A tak bych mohla pokračovat, ale snažila jsem se uvést, co je z mého pohledu to nejdůležitější.

Spolupráce kraj – obce: Kraj zajišťuje mnoho činností a služeb, které si občan běžně ani neuvědomí, pokud fungují. Počíná to provozem vlaků i autobusů, opravami silnic pokračuje přes existenci a provoz středních škol, krajských nemocnic, sociálních zařízení až třeba po můj resort. Komunikace s vedením měst a obcí je předpokladem nalézání dobrých řešení a v důsledku spokojenosti našich občanů.

To je jen zlomek výčtu důvodů, proč by měli lidé jít ke krajským volbám.