Ing. Tomáš Hocke

40 let, starosta Turnova od roku 2013, profesí stavební inženýr, turnovský skaut, ženatý, tři děti

Moto: Když už nemůžu, tak musím přidat:-)

Vzdělání: ČVUT, stavební fakulta, obor pozemní stavby a architektura

Předchozí zaměstnání: architekt a projektant pozemních staveb

Rodina: tři dcery a jedna žena:-)

Zájmy: skauting, vysokohorská turistika, lidová architektura

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Líbí se mně zodpovědný přístup starostů ke svým městům a obcím a poslední 4 roky jej pozoruji i u správy našeho Libereckého kraje.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Asi největší akcí byla letos ukončená stavba Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada (koupaliště, zimní stadion, in-line dráha, dětská a sportovní hřiště, skatepark). Ale bylo i spousta menších - Waldorfská mateřská školka, náves v Mašově, revitalizace sídliště U Nádraží, rekonstrukce Mariánského náměstí a ulice 28. října, průběžné opravy hradu Valdštejn, stavba kompostárny, drobné opravy chodníků, komunikací, objektů škol a školek. Nejen stavbami živ je člověk. Jsem rád, že se daří již tradiční setkávání s Turnováky v jednotlivých částech města, podrobnější zápisy z rady města a zastupitelstva, on-line přenosy a záznamy zastupitelstva, rozklikávací rozpočet města, elektronické zadávání zakázek. Postupně se domy ve městě na státní svátek zdobí státními vlajkami. Mám radost z bohatého kulturního a sportovního života města, vysokého počtu spolků a organizací v našem Turnově.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí. No, není vždy zcela úplné souznění. Ale ze strany kraje je velká snaha vnímat problémy Turnova, hledat řešení, dohodu a kompromis. Toho si moc vážím. Z hlediska měst a obcí je funkční a empatické vedení kraje zcela zásadní. Ať se podíváme na krajské komunikace, střední školy, zdravotnická zařízení, hasiče, domovy seniorů, nadřízená pracoviště státní správy, územní rozvoj, dopravní obslužnost, granty podporující sportovní a kulturní spolky a mnoho dalších. To vše je ve správě kraje a přímo ovlivňuje rozvoj každé obce a města, ovlivňuje kvalitu života každého z nás.