Bc. František Kučera

48 let, starosta Kamenického Šenova od roku 2010, ženatý, dvě děti

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. (Vincent van Gogh)

Vzdělání:
SPŠ Stavební Děčín, obor pozemní stavby
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, obor andragogika

Předchozí zaměstnání:
1994 - 2010 Městský úřad Kamenický Šenov - vedoucí odboru rozvoje města a stavebního úřadu
1986 - 1994 LUSTRY Kamenický Šenov - investiční a stavební technik

Záliby: sport, cestování.

Zajímavost: Člen Fotbalová reprezentace starostů obcí a měst České republiky, účastník ME 2016 v Uherském Hradišti

Rodina: ženatý 26 let - manželka Romana - vedoucí DPS, děti - Denisa (23), Michal (14), vnoučata: Kubík (14 dní)

Co se Vám povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu, kraji:
V soukromí: Postavil jsem dům, zasadil několik stromů, zplodil dceru a syna, a to vše v mém milovaném a rodném Kamenickém Šenově.
V komunální politice: Jsem rád, že se nám společně s partou nadšenců a především se stávajícím vedením kraje podařilo zachránit SUPŠ Sklářskou v Kamenickém Šenově. Radost mám z obnovy všech školských zařízení ve městě. Také jsem velice hrdý na to, že se mi podařilo oddlužit město, a finančně ho stabilizovat.

Proč podporuji a kandiduji za SLK:
Jedná se o hnutí, kde se používá zdravý selský rozum, naslouchá se lidem, dělá se praktická, odpovědná a užitečná politika pro lidi. Je to parta prověřených starostek a starostů, ze všech koutů Libereckého kraje, a já jsem hrdý, že na této kandidátce mohu být. Nemám rád lidi, kteří jenom sedí a říkají, že něco nejde. Naopak se snažím pracovat na věcech, které jsou něčím nové a přinášejí prospěch všem. Nikdy jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany. Celý život spoléhám hlavně na sebe a své schopnosti. Jsem patriotem Kamenického Šenova, ale také Libereckého kraje. A proto chci, aby se o Libereckém kraji nahlas říkalo, že je to místo s dobrou adresou. Takto smýšlí všech 50 kandidátů na kandidátce SLK, a proto ji také podporuji.

Jak funguje spolupráce obce/kraj - proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí:
Těch témat je hned několik. Optimalizace středních škol, oprava krajské nemocnice v České Lípě, oprava krajských silnic, dopravní obslužnost.
Optimalizace středních škol - Jsem rád, že do školských reforem v rámci kraje se vrátil selský rozum, zejména v otázkách slučování škol. Současné vedení kraje si uvědomilo, že investice do vzdělávání jsou nezbytné. Jsem také rád, že si na kraji uvědomili, že v Kamenickém Šenově nestojí tuctová střední škola, ale že je to vyjímečná škola, která potřebuje úctu a uznání. A nejenom proto, že byla přijata do přidružené sítě škol UNESCO, ale také proto, že je to nejstarší sklářská škola na světě.
Oprava krajské nemocnice v České Lípě - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. je významné zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči pro skoro 110 000 občanů libereckého kraje včetně občanů Kamenického Šenova. Do tohoto zdravotnického zařízení, které bylo postaveno v 70 letech 20. století se skoro 40 let neinvestovalo. Jsem rád, že současné vedení kraje opravilo a zateplilo vnější fasádu a vyměnilo okna. Věřím, že se bude pokračovat ve výměně topení a vnitřních rozvodů energií.
Oprava krajských silnic - Stav komunikací je neuspokojivý v celém kraji. Osobně si myslím, že oprava a rekonstrukce krajských komunikací začíná být krajskou prioritou. Je stanoven závazný plán oprav krajských silnic, který se projednává s dotčenými městy a obcemi.
Dopravní obslužnost - město Kamenický Šenov přispívá na dopravní obslužnost Libereckému kraji každý rok částkou 365 000,- Kč. Za tuto částku chceme pro naše občany optimální jízdní řády i moderní přepravní prostředky s ohledem na ekologičnost, bezbariérovost a ekonomiku provozu.
Více než polovina silnic druhých a třetích tříd v Libereckém kraji je stále v nevyhovujícím či dokonce havarijním stavu. Navzdory stamilionům, které v posledních letech do oprav krajských komunikací směřují, se jejich stav nedaří výrazně zlepšit. Stav komunikací výrazně zhoršují přetížené nákladní automobily.