Eva Zbrojová

53 let, starostka Harrachova od roku 2010, původní povolání podnikatelka v cestovním ruchu a provozovatelka městského infocentra, vdaná, dvě děti

Moto: Co tě nezabije, to tě posílí.

Vzdělání: středoškolské, absolventka gymnázia v Tanvaldu

Předchozí zaměstnání: OSVČ v cestovním ruchu

Rodina: manžel Zdeněk, dvě dospělé dcery, dva vnuci. Své rodině jsem vděčná za podporu v mé práci. Bez ní bych to nezvládla.

Zájmy: knihy, cestování, kolo, běžky. Jenže méně, než bych chtěla, budu s tím muset něco udělat.

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Do krajského zastupitelstva kandiduji za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj proto, že s tímto hnutím sympatizuji. Všichni řešíme podobné problémy každý den ve svých obcích. Úlohu však máme velmi ztíženou tím, že za sebou nemáme vlivné politické strany a jejich aparáty. V uplynulých čtyřech letech se prokázalo, že spojení s těmito “lidmi praxe“ prosadilo v našem kraji transparentní, efektivní a odpovědné hospodaření a současně i větší pochopení krajské politiky k potřebám venkova a malých a středních obcí.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: V uplynulých letech se nám podařilo úspěšně ukončit jedenadvacetiletý soudní spor o sto milionů korun. Pro město Harrachov velmi zásadní rozhodnutí, ze kterého mám upřímnou radost.

Máme stabilizované hospodaření, nové chodníky, postupně rekonstruujeme veřejné osvětlení, po mnoha letech nový územní plán, zateplenou školu a školku, hřiště u školy. Podařilo se vybavit vozovým parkem hasiče, u hasičárny máme nová vrata. Zrekonstruovalijsme sochu sv. Jana Nepomuckého v Anenském údolí a nezapomněli jsme ani na opravu křížů na hřbitově. Jsem moc spokojená, když se práce ve prospěch města Harrachova, jeho občanů a návštěvníků daří.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí. Malé obce a jejich malé obecní úřady musí každodenně řešit spoustu záležitostí, které řeší velké obce a města s nepoměrně početnějším týmem úředníků. Podpora Kraje a jeho zaměstnanců je pro malé obce a města nesmírně cenná a potřebná.