Mgr. Vladimír Vyhnálek

50 let, starosta Tanvaldu od roku 2014, původní povolání učitel, dvě děti

Moto: Na obhajobu jedné lži jich potřebuješ dalších deset nových

Vzdělání: vysokoškolské, FTVS UK Praha

Předchozí zaměstnání: ředitel ZŠ Velké Hamry

Rodina: dcera Anna 21 let, syn Vojtěch 17

Zájmy: sport – aktivně basketbal, cyklistika, lyžování, snowboarding, myslivost

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Protože se jedná o regionální hnutí jednoznačně vytvořené pro vzájemnou podporu obcí Libereckého kraje Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Jsem starostou Tanvaldu relativně krátkou dobu, nicméně řadu věcí se podařilo zrealizovat. Vše ale vychází z promyšleného hospodaření, výborné atmosféry a perfektní spolupráce na radnici. Potom máte možnost investovat, opravovat, revitalizovat...

Asi nejznámějším počinem je zachování a rekonstrukce tzv. Četnického domu. Za pomocí peněz z EU jsme zateplili celou budovu mateřské školy a přilehlého objektu a budovu DDM, která dále prochází celkovou rekonstrukcí vnitřních prostor. Máme připravené projekty na velice rozsáhlou rekonstrukci městského stadionu, městských parků, výstavbu naučné stezky a vyhlídky na Malém Špičáku. Vše v celkovém objemu přes 30 mil.Kč. V letošním roce pokračujeme ve výstavbě parkovišť a rekonstrukcích povrchu silnic. Velmi dobře si vedou společnosti, kde má město určitý podíl. Nemocnice Tanvald s.r.o. dlouhodobě hospodaří v „černých“ číslech, dokonce v letošním roce plánuje přístavbu v hodnotě téměř 50 mil. Kč, včetně rozšíření lůžkové kapacity. Teplárenství s.r.o. opět snížilo cenu tepla pro občany Společnost TABYS s.r.o. dokončila rekonstrukci již zmíněného „Četnického“ domu a plánuje další investiční akce.

Významně jsme zvýšili početní stav pracovníků zařazených v městské policii. I díky tomu výrazně poklesl počet trestných činů i přestupků. Městská policie nově realizuje kromě pravidelné pochůzkové činnosti i měření rychlosti vozidel na katastru našeho města. Zájemcům z řad občanů jsme zdarma rozdali kompostéry, samozřejmě podporujeme spolkovou činnost, organizujeme a podporujeme nekonečnou řadu kulturních pořadů...

Ve většině případů se snažíme o získání dotací tak, aby vynakládání financí města bylo co nejefektivnější. Je potřeba zmínit i maximální snahu o zpřístupnění informací o dění ve městě a práci zastupitelstva co největší skupině občanů. Každé zasedání zastupitelstva vysíláme on-line, všechny materiály k jednání ZM jsou s předstihem volně přístupné všem občanům na internetových stránkách města, včetně podrobného zápisu z každého zasedání...