Ing. Jana Čechová

53 let, starostka Jilemnice od roku 2014, v letech 2006 – 2014 místostarostka, vdaná, dvě děti

Jsem vdaná, mám 2 dospělé děti. Před svou uvolněnou politickou funkcí jsem podnikala v oboru textilního poradenství, prodeje a účetnictví. Jsem aktivní členka a funkcionářka Sokola (cvičitelka, jednatelka Tělocvičné jednoty Sokol Jilemnice a starostka Sokolské župy Krkonošské – Pecháčkovy).. Kromě toho mám ráda turistiku, cyklistiku, divadlo a knihy.

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Ztotožňuji se s jejich programem, mezi SLK mám mnoho kamarádů starostek a starostů, se kterými nejen řešíme podobné pracovní problémy, ale setkáváme se i při dalších příležitostech (různé akce kulturního a sportovního charakteru, spolupráce nad projekty,…).

Co se Vám povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu, kraji: Mám svůj podíl na fungujícím Jilemnicku – svazku obcí (v současnosti jsem místopředsedkyně) a spolupráci s obcemi, vážím si již dlouholeté projektové spolupráce s polským partnerem z Karpacze, projekt Všesportovní volnočasový areál Hraběnka je připravený k realizaci s finančním zapojením Libereckého kraje, MŠMT a Českého biatlonového svazu, kromě toho máme tradiční fungující kulturní či sportovní projekty oblíbené na veřejnosti, vážím si získaného titulu Jilemnice –  Historické město roku 2012 za péči o památky, připravujeme lokalitu Nouzov (část Jilemnice) pro výstavbu rodinných domů, ve městě máme aktivní spolky, které podporujeme z grantového fondu, Jilemnice je aktivně zapojena v Národní síti zdravých měst, jsme aktivní ve svazku Krkonoše – svazek města a obcí (jsem také místopředsedkyní), radost mám z fungující Masarykovy městské nemocnice a fungujícího Dětského centra, což je speciálního zařízení nadregionálního charakteru pro děti se zdravotním a mentálním postižením.  

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí: Pro Jilemnici jako ORP je spolupráce s LK důležitá. Ve městě i na Jilemnicku je jediná střední škola, jejíž zřizovatelem je LK. Čerpáme dotace z LK na různé aktivity ve městě a těší nás zájem krajských politiků na různých akcích (jejich účast). Jsme na „chvostu“ LK, proto je pro naše město důležitá podpora vedení LK