Markéta Khauerová

40 let, starostka Hodkovic nad Mohelkou od roku 2014, vdaná, dvě děti

Moto: Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. (J. Werich)

Vzdělání: středoškolské

Předchozí zaměstnání: OSVČ

Rodina: vdaná, 2 synové, Matyáš 15, Adam 6

Zájmy: vedení spolku RK Motýlek, z. s. – práce s dětmi, sport – aktivně pro udržení kondice, pasivně jako fanoušek, především atletik

Proč podporuji a kandiduji za SLK: svou kandidaturou vyjadřuji podporu současnému vedení, byla bych velmi ráda, aby Starostové ve vedení kraje zůstali a pokračovali v započaté práci, Martin Půta je člověk, kterému věřím.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: V Hodkovicích nad Mohelkou si cením všech schopných a aktivních lidí, spolkový život máme opravdu bohatý. Hodkovice jsou má srdeční záležitost, pocházím sice z jiného kraje, ale tady jsem již 20 let doma. Mám velkou chuť do práce a zvelebení našeho města. Vzhledem k poměrně krátkému působení ve vedení města je to nyní především o přípravách projektů a dokumentací.

V loňském roce se podařilo zrekonstruovat Mateřskou školu a mnoho dalších dílčích věcí. Letos pracujeme na přípravě výstavby nové sportovní haly, opravě mostů a komunikací. Čeká nás také kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, ten výčet by mohl být ještě dlouhý, stejně jako každá další obec máme k řešení problémových záležitostí. Takovou malou dílčí radostí může být i nově osázený kruhový objezd ve městě. Věřím, že bude radostí pro všechny, kdo přes něj budou projíždět.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí: Spolupráce s Libereckým krajem je vstřícná, obce nejsou kraji lhostejné, kraj vůči obcím funguje jak v rovině úřednické, tak politické dobře. V této chvíli velmi oceňuji zapojení hejtmana do problematiky řešení trasy vysokorychlostní železnice, která výrazným způsobem negativně zasahuje do územního plánu našeho města.