Marek Pieter

42 let, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, v letech 2002 – 2012 starosta Desné, původní povolání technický pracovník a vedoucí výroby, ženatý, čtyři děti

Povolání: Před vstupem do politiky-vedoucí výroby ve společnosti Desko a.s., následně starosta města Desná 2002-2012 (10 let) a od 2012 (4 roky) - náměstek hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Záliby: rodina, čísla, nové technologie, sport.

Zajímavost: Člen Mensa České republiky.

Bydliště: Jablonec nad Nisou

Rodina: ženatý - manželka Dominika, děti: Nikola(24), Pavel(20), Simon(5), Samuel(2)

Co se Vám povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu, kraji: Nejvíce si cením změny principu hospodaření Libereckého kraje – snižování jeho dluhu a přitom vyšší investice do svého majetku, které přinášejí následně další úspory či vyšší poskytnutí dotací žadatelům v otevřeném Dotačním fondu Libereckého kraje s jasnými pravidly. Otevřené veřejné zakázky, uveřejnění maximálních informací směrem k veřejnosti (transparentní účet, rozklikávací rozpočet, mapa investic, kompletní materiály do zastupitelstva, on-line přenos a archiv z jednání zastupitelstva).

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Jedná se o hnutí, kde jejich členové prošli několikrát za sebou získáním důvěry ve svých městech od svých občanů a mají za sebou spoustu zkušeností s řešením a realizací jednotlivých úspěšných projektů včetně zapojení veřejnosti do konečné podoby. Proto jsem byl u jeho vzniku za doby mého starostování v Desné a jsem hrdý na to, že mohu být na kandidátce s tolika významnými osobnostmi Libereckého kraje.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí:
Považuji za velice pozitivní nalezení partnerství mezi obcemi a krajem, kdy kraj začal podporovat společné akce a projekty, které napomáhají zlepšení života obyvatel a návštěvníků Libereckého kraje. Zároveň Liberecký kraj vždy rozhoduje o záměrech v území až po doporučujícím stanovisku od předmětných obcí.