Ing. Petr Matyáš

39 let, starosta Rokytnice nad Jizerou od roku 2003, dobrovolný hasič, ženatý, dvě děti

Moto: Rozhodovat podle zdravého rozumu a ne podle politické příslušnosti.

Vzdělání: SPŠS stavební Vysoké Mýto, obor vodohospodářské stavby – provoz
ČVUT Praha, fakulta stavební, obor pozemní stavby a architektura

Předchozí zaměstnání: Projekční kancelář v Praze – projektant
Obsluha lyžařského vleku
OSVČ – projektování staveb

Rodina: ženatý – manželka Jana, synové Vojta a Ondra (6 a 3 roky)

Zájmy: rodina, hasiči a vše kolem nich

Proč podporuji a kandiduji za SLK: S Martinem Půtou, Markem Pieterem a dalšími kolegy starosty jsem byl při vzniku SLK. Tehdejší myšlenka vytvořit politické hnutí ze zkušených komunálních politiků, kteří většinou opakovaně získali důvěru občanů ve svých obcích a městech, a kandidovat v krajských volbách, se po čtyřech letech působení SLK ve vedení Libereckého kraji ukázala jako myšlenka pro kraj a jeho obyvatele velmi přínosná.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Během mého působení ve funkci procházelo město několika obdobími. Prvním obdobím od roku 2003 do roku 2008 bylo období, kdy se řešilo převážně zadlužení města, řešily se prodeje zbytného majetku a nebylo moc prostoru a financí pro přípravu a realizaci potřebných projektů.

Druhé období r. 2008 – 2012 bylo období, kdy se díky hospodářské krizi výrazně propadly příjmy města a museli jsme se zaměřovat zejména na úsporná opatření ve všech oblastech fungování města. K tomu se v Rokytnici realizovala tři roky akce Čistá Jizera, jejíž spolufinancování ze strany města nebylo v době propadu rozpočtových příjmů vůbec jednoduché.

Třetí období od r. 2012 bylo obdobím, kdy se díky změně rozpočtového určení daní a navýšení koeficientu u daně z nemovitosti navýšily poměrně významně rozpočtové příjmy města. V tomto období jsme se mohli konečně výrazně věnovat přípravě potřebných projektů a shánění dotací na jejich realizaci. V krátkém období 3 let jsme získali do rozpočtu města přibližně 30 milionů korun na dotacích. Za pomoci těchto peněz se podařilo zateplit budovu základní školy, budovy mateřských škol, dům dětí a mládeže, realizovat projekt podporující cestovní ruch „Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená“, zrealizovat projekt „Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz komunálních odpadů“, „Varovný protipovodňový systém“, vybudovat bezpečný chodník a přechod pro chodce u silnice I/14 ve Vilémově a mnohé další.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí. Fungující kraj je pro obce a jejich obyvatele velmi důležitý. Dopravní obslužnost území, vlaky, autobusy, silnice 2. a 3. třídy, střední školy, krajské nemocnice, sociální služby – to vše jsou služby, se kterými se každý občan denně potkává. Dobře fungující kraj umí tyto služby pro své občany zajišťovat kvalitně.