Ing. Jiří Formánek

38 let, starosta Bílého Kostela nad Nisou od roku 2006, jedno dítě

Vzdělání: vysokoškolské, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Předchozí zaměstnání: vedoucí výroby

Rodina: 1 syn

Zájmy: příroda, myslivost a lovecká kynologie

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Celé SLK cítím jako profesní uskupení lidí, kteří se snaží udělat dobré věci pro svůj domov, pro svůj kraj.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Po celou dobu svého desetiletého působení ve vedení obce se snažím o to, aby naše vesnice byla místem, kde se dobře žije. Aby lidé, kteří zde bydlí, byli hrdí, že jsou z Bílého Kostela nad Nisou. Myslím, že se to daří. Většina obecního majetku je zrekonstruována. Zvládli jsme i odstranění veškerých škod po povodni 2010. Obec se pomalu rozrůstá. Rozvoj je zapříčiněn i správným hospodařením.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí.: Uplynulé volební období ukázalo, že starostové umí řídit kraj. Své zkušenosti získané v komunální politice vkládají do rozhodování o kraji.