Ing. Jan Mečíř

58 let, od roku 2002 starosta Stružnice, původně strojař a učitel na průmyslovce, ženatý, dospělý syn.

Credo quia absurdum.

Vzdělání: Strojní fakulta ČVUT Praha

Předchozí zaměstnání: 20 let učitel na SPŠ Česká Lípa (posledních 6 let ředitel) – čtyři zaměstnavatelé na stále stejné škole. V roce 2002 uvolněn do funkce starosty obce.

Zájmy: technika a doprava, foto, film, hudba (folk, swing, vážná hudba), regionální historie, 19. a 20. století, literatura faktu, mezilidské vztahy, modré nebe nad hlavou a mravní zákon v nás.

Oblíbený výrok ze života: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. (Viktor Černomyrdin, bývalý ruský premiér)

Proč kandiduji za SLK: Hnutí Starostů pro Liberecký kraj určitě není ideální. Přes usilovné pátrání jsem ale v Libereckém kraji zodpovědnější partu každodenních politiků nenašel. Proto jsem jedním z nich, naši obec už druhé volební období vedou lidé z kandidátky SLK a „Starosty“ na kandidátce podporuji právě „pro Liberecký kraj“.

Co se nám povedlo: Zachránit a rozvíjet naši malotřídní základní školu, zvýšit kapacitu mateřské školy, z evropských i republikových dotací pořídit techniku pro údržbu obce, odstranit škody na obecním majetku především z povodně 2010, zlepšit informovanost občanů o dění, podporovat místní spolky, přivést do obce kulturu na špičkové úrovni.

Co se nám – zatím – úplně nepovedlo: Výrazně omezit silniční tranzitní dopravu na komunikaci II. třídy, viditelně přiblížit vybudování kapacitních a vhodně situovaných komunikací první třídy v trojúhelníku Česká Lípa – Nový Bor – Děčín.

Spolupráce kraj – obce: Na to, jak dlouho už existují kraje se svými kompetencemi, stále řada subjektů do krajských voleb vnáší témata republiková. Přitom na krajích je tolik důležitého, bez čeho obce a města nemohou žít: zdravotnictví, sociální služby, školství a vzdělanost, kultura, regionální doprava, sport, hasiči. Kraj poskytuje obcím také právní podporu.