Mgr. Jan Berki, Ph.D.

34 let, od roku 2014 zastupitel Statutárního města Liberec, vysokoškolský učitel, dlouholetý aktivní skaut

Motto: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ – Albert Einstein

Vzdělání: učitelství informatiky a matematiky

Zaměstnání: vysokoškolský pedagog

Zájmy: skauting, cestování pěšky a kolmo po krásách Česka, poznávání krás přírodních i historických v cizích zemích, detektivky, rekreačně sporty, hudba

Proč podporuji a kandiduji za SLK:
Protože jsem hledal politické hnutí, které je postaveno na demokratických principech – věcné diskusi, rovném přístupu a zodpovědné správě věcí nás všech. U Starostů pro Liberecký kraj je to umocněno ještě tím, že staví na lidech, kteří něco konstruktivně dokázali. Dokázali vyřešit konkrétní problémy svých obcí či na tom aspoň usilovně postupně pracují. Jsou pro mě protipólem těch, co o věcech jen mluví či neříkají nic konkrétního, jen používají líbivé fráze, nebo ještě hůře jen kritizují. Tací Starostové nejsou, a proto jsem vděčný, že s nimi mohu spolupracovat a „hájit jejich barvy“.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí:
Liberec má specifickou funkci v kraji. To mu nezakládá žádné speciální výsady, ale jako další města má své konkrétní styčné body s krajem. Na jeho území se poskytují služby pro občany z celého kraje, je přirozeným centrem Liberecka. Jsem rád, že to, co započal za město již Jiří Šolc (SLK), pokračuje i nadále. I nadále musí docházet k převzetí městských služeb městem na jedné straně, na druhé straně ke spolufinancování služeb s přesahem z kraje. V žádném případě se krajský rozpočet nemá stát záložním rozpočtem města, to by bylo jednak nespravedlivé, jednak nevýchovné. Ale spolupráce kraje a krajského města by měla být úzká ještě v oblasti zaměstnanosti – což znamená například spolupráci a koordinaci tvorby pracovních příležitostí, územního plánu, dopravního napojení. Kraj ve spolupráci s městem musí konečně umět maximálně zhodnotit existenci univerzity.

Co se Vám povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu, kraji atd.:
V nepolitické rovině mám radost z toho, že se podařilo naše pracoviště zapojit do mezinárodní odborné komunity. Že jsme řešili se spolupracovníky projekt, který pomohl posunout o kousek dál vzdělávání na naší liberecké fakultě. Také mám radost ze svých studentů, kteří přemýšlí nad tím, jak lépe pomáhat žákům poznávat svět kolem sebe a uplatnit se v něm. A když pak odejdou do pedagogické praxe právě v našem kraji, mám o to větší radost.

Také mám radost, že se nám povedlo vybudovat spolu s dalšími fungující skautskou krajskou radu, která může být dnes, kdy řízení již převzali další, střediskům z kraje oporou.

V politické rovině se nám v Liberci povedlo v předchozím období vyvést jednu z městských firem z červených čísel. Podařilo se ji provést i nejistým obdobím krize a některých destabilizačních snah. I když největší zásluhy samozřejmě patří samotným zaměstnancům.

Jsem hrdý, že s kolegy přistupujeme k připomínkování materiálů odborně a celkem do hloubky. Sice si nás koalice většinou přehlasuje, ale daří se nám upozorňovat na chyby a nekonzistentnost postojů některých zastupitelů. Jsme také schopni přicházet ale s konkrétními návrhy řešení. Jsme důsledná, ale konstruktivní opoziční strana.