Jaroslav Kořínek

51 let, starosta Desné od roku 2012, ženatý, tři děti

Moto: „Lidský život je příliš krátký na to, abychom si ho kazili hloupostí druhých“

Vzdělání: středoškolské zakončené maturitní zkouškou

Předchozí zaměstnání: Desko a.s., postupně v profesích obsluha NC strojů, mistr, vedoucí výroby a obchodní ředitel strojní divize

Rodina: ženatý, mám tři syny

Zájmy: Sport všeobecně - kopaná (v mládí aktivně hráč, později trenér dětí a nyní rekreačně), dále tenis, kolo, běžky, bowling, nohejbal; aktivní odpočinek - práce na chalupě, houbaření, příroda

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Domnívám se, že spolupráce starostů jednotlivých obcí je nutná a prospěšná. Navíc SLK už ukázalo, že chce zlepšit život v Libereckém kraji, a jejich dosavadní působení ve vedení kraje se ubírá správným směrem. Rovněž tak souhlasím s nakládáním s krajskými prostředky, které jsou zaměřeny i na regionální témata.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Jestli jsem na něco hrdý, co se opravdu povedlo, pak je to likvidace nefunkčního výměníku, kterému se říkalo „plechový strašák“, v centru města. Jinak se podařila celá řada věcí – za všechny mohu uvést melioraci zahrady Riedelovy vily i opravy ve vile samotné. Dokončili jsme výměnu oken na všech panelových domech v Desné I. Daří se realizovat postupné úpravy prostor ve víceúčelovém objektu, kde již máme hotovou novou služebnu MP, dokončili jsme místnost pro spolkovou činnost. Důležité a radostné je i to, že se nám podařilo vytvořit si v rozpočtu finanční rezervu, díky RUD. Velice si vážím i fungující spolupráce spolků, organizací a sdružení a jejich začlenění do kulturních akcí a života ve městě.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí: Kraj nám je nápomocen při řešení problémů plynoucích z každodenní činnosti obcí, reaguje na naše potřeby, podněty a kdykoli se na něj můžeme obrátit. Jsou i problémy, které je ještě potřeba dořešit, o nich se hovoří a jejich řešení se připravují. Kraj zastřešuje obce v různých činnostech, jako je například nákup energií.