Ing. Eva Burešová

38 let, od roku 2010 starostka města Doksy, od roku 2012 krajská zastupitelka, předchozí povolání ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, dvě děti

Proč kandiduji za SLK?

Jak již název napovídá, hnutí se skládá ze starostů a starostek našeho regionu. Jedná se tedy o lidi, kteří mi jsou svým smýšlením velmi blízcí. Kteří mají profesní obdobné starosti i radosti. Vzájemně se radíme a motivujeme. Většinou se jedná o osobnosti, kterých si vážím, jak po pracovní, tak osobní stránce.

Co se Vám povedlo?

Jako Českolipanda jsem ráda, že jsme zrealizovali za 110mil Kč zateplení Českolipské nemocnice a hlavně, že se o nemocnici začalo hovořit a plánovat budoucí investice. Nemocnice, ale hlavně Českolipští občané si zaslouží kvalitní zdravotní péči. Důležité je také dostavění a otevření hospicu. Hodně se investovalo do opravy komunikací a mostů, především po povodních, ale i v jiných částech kraje. Současně se ale neusnulo na vavřínech a systematicky se připravovaly nové a nové projektové dokumentace, mnohé z nich se realizovaly z fondů Evropské unie. Ale mnohé také mají svůj jasný plán, kdy se jich dočkáme.

Velmi také oceňuji hospodaření kraje, za které si zaslouží vyznamenání především ekonomický náměstek Marek Pieter.

Spolupráce kraj – obce:

Kraj je pro obce velmi významný, stejně jako obce pro kraj. A proto jsem ráda, že starostové jsou díky SLK součástí kraje a podílí se na jeho řízení. Většina oblastí řízena krajem jsou totožné s řízením obcí, jen se jedná o větší územní celek a širší dopad. Za vlády SLK se komunikace se starosty jednotlivých obcí a měst velmi zlepšila, nejenom na politické úrovni, ale i mezi úředníky úřadu a kraje. Kraj vyzývá a plánuje s obci společné projekty, e-aukce, semináře, strategie apod. Vždyť kraj bez obcí by byl pouhou skořápkou.