Michal Rezler

54 let, starosta Malé Skály od roku 2010, starosta Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, ženatý, dvě děti

Moto: Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.

Vzdělání: středoškolské

Předchozí zaměstnání: programátor v IT, později technik požární ochrany a BOZP

Rodina: ženatý, 2 děti

Zájmy: vše na poli hasičském, rekreační sport

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Po zvolení starostou obce v roce 2010 jsem brzy zjistil, že mé představy o fungování samosprávy, informovanosti spoluobčanů, transparentnosti úřadu a pohledy na celou řadu problémů i způsob jejich řešení se nejvíce přibližuji k představám SLK. Systematická řešení s účelně vynaloženými veřejnými prostředky mi byla blízká. Proto jsem se stal jejich podporovatelem a později i členem.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Nejnáročnějším obdobím pro mě byl rok 2013. V obci probíhaly současně 3 rozsáhlé stavby. Stavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce silnice Malá Skála – Frýdštejn a rekonstrukce jezu na Jizeře. Náročná byla především koordinace činností všech firem a jejich dodavatelů. Na stavbě kanalizace a rekonstrukce vodovodu se obec finančně podílela 12 mil. Kč, což znamenalo 80% tehdejšího ročního rozpočtu. O rok později byla provedena oprava zdi vyhlídkové terasy u kaple hradu Vranov na Pantheonu, která později získala Cenu sympatie občanů Libereckého kraje. Z 95% (3,4 mil. Kč) ji financovala obec. Současně byla zateplena mateřská školka a postaven vyhlídkový okruh pod Sokolem. Přitom jsme obec nezadlužili a nemuseli ani otevřít překlenovací úvěr.

Největší radost jsem měl z památníků, které jsme odhalili našim rodákům, válečným hrdinům plk. Ing. Čestmíru Šikolovi, radiotelegrafistovi paraskupiny Clay a plk. i.m. Ladislavu Bobkovi, jednomu z nejlepších nočních stíhačů. Společně s arm. gen. Aloisem Liškou patří mezi naše nejvýznamnější rodáky. Jejich příběhy a činy v boji za svobodu a demokracii je třeba neustále připomínat a vážit si jich. Účast politiků, osobností i veřejnosti mě nejenom potěšila, ale zároveň potvrdila obrovský význam těchto vzpomínkových akcí.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí. Spolupráce je nadstandardní prakticky ve všech oblastech. Vedení kraje s vedoucími úředníky krajského úřadu pořádají celou řadu bezplatných seminářů k aktuálním legislativním změnám. Jednou ročně se schází členové Rady Libereckého kraje, vedoucí odborů a důležitých příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj, se starosty místních samospráv. Na těchto setkáních podávají aktuální informace o hospodaření kraje, vyhlídkách na příští období a seznamují přítomné s novinkami. Rozhodnutí, která jsou v kompetenci kraje a která se dotýkají obcí, jsou vydávána až po důkladné analýze a po konzultacích s místními samosprávami.

Liberecký kraj obcím již třikrát umožnil bezplatně se připojit k „centrálnímu nákupu elektrické energie a zemního plynu“ na Českomoravské komoditní burze Kladno, který organizuje pro krajský úřad a své příspěvkové organizace. Jedná o velikou pomoc s nezanedbatelnou úsporou finančních prostředků za energie.

Dosud jsem se vždy setkal s ochotou pomoci řešit problémy, jak u vedení kraje, tak i u krajských úředníků.

Pro chod obcí jsou krajské volby velmi důležité. Starostové pro Liberecký kraj svým volebním programem opět reagují na konkrétní potřeby měst a obcí a jejich obyvatel, nikoliv na celostátní témata, která jsou sice na první pohled líbivá, ale nejsou v jeho kompetenci.