Jiří Vosecký

64 let, senátor Parlamentu ČR, starosta Okrouhlé v letech 1996 – 2014, ženatý, dvě děti

Moto:Mým krédem vždy bylo, že namísto velkých slov a frází by za každým, kdo pracuje v jakékoliv volené funkci, ať na úrovni komunální, krajské, či politiky nejvyšší, měly být vidět výsledky jeho práce.

Vzdělání: Strojník sklářských automatů

Předchozí zaměstnání: od roku 1973 jsem pracoval ve šklářském průmyslu, od roku 1991 jsem působil v komunální politice

Rodina: manželka Vladimíra, synové Martin a Miloš

Zájmy: turistiky, zahrádkaření, včely, rodina a když zbývá čas, tak četba knih (poslední dobou už jen zákonné předlohy)

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Protože starostové mají bezprostřední informace od občanů a zkušenosti zkomunální politiky, což je předpokladem pro rozumné a efektivní řízení kraje.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máteradost ve vztahu ke svému městu: Za největší úspěch považuji rozvoj obce a nárůst obyvatel na téměř dvojnásobek od roku 1990. Nyní má Okrouhlá kompletní infrastrukturu, fungující školu, kulturní dům, multifunkční sportoviště a mnohé další, toje opravdu velký rozdíl oproti době, kdy jsem po roce 1989 začínal pracovat pro obec.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí. Spolupráce obce/kraj je právě velmi závislá na osobě jednotlivého starosty, kdy předává informace kraji, na co je potřeba v jeho obci/okolí zaměřit pozornost.