Mgr. Zdeněk Hlinčík

55 let, starosta Stráže pod Ralskem od roku 2014, ženatý, dvě děti

Co se v našem městě povedlo: V roce 2015 se našemu městu podařilo získat dotace v celkové částce 37 564 633,- Kč. Z toho:

  • Státní rozpočet 4 615 184,-Kč
  • Liberecký kraj 2 202 728,-Kč
  • SFŽP 1 006 099,-Kč
  • EU 27 267 048,-Kč
  • MK 1 679 754,-Kč
  • MMR 793 820,-Kč

V těchto dotačních titulech se kromě jiného skrývají práce na snížení energetické náročnosti Kulturního domu, Základní školy a Městského úřadu s poliklinikou. Dále vybudování bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu a Muzea a oprava mostu u zámku Vartenberk. Z vlastních prostředků jsme investovali 5 500 000,-Kč do opravy výtahů v bytových domech a necelé 4 000 000,-Kč do opravy místních komunikací a chodníků.

V roce 2016 bychom chtěli dokončit vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů s nákladem převyšujícím 10 000 000,-Kč a provést opravy místních komunikací v celkovém rozsahu 4 – 10 000 000,-Kč. Ucházíme se též o dotační tituly na opravu sportovního povrchu ve sportovní hale, revitalizaci zámecké aleje a zámeckého vrchu, opravu zámku Vartenberk a vyřešení bezbariérového přístupu na polikliniku.

Spolupráce kraj – město: Významná pomoc je v oblasti dotačních titulů. V našem městě proběhla úspěšně návštěva Prezidenta republiky v rámci návštěvy Libereckého kraje a také Hejtmanský den. Hodnotím kladně i legislativní pomoc v oblasti státní správy a samosprávy a organizaci konferencí a setkání starostů. V současnosti řešíme stav silnice mezi naším městem a obcí Hamr na Jezeře a vybudování okružní křižovatky při výjezdu ze Stráže pod Ralskem.

Proč podporuji Starosty pro LK: Jde mimo jiné o kolegy, kteří mi mohou jako nově zvolenému starostovi a předají spoustu cenných rad a při pravidelných setkáních této možnosti využívám. K této práci přistupuji s respektem a vážím si každé pomoci.