Jindřiška Halasníková

46 let, starostka Sosnové od roku 2010, vdaná, dvě děti

Moje motto: „I malá obec může mít pro kraj velký význam.“

Vzdělání: středoškolské s maturitou ( gymnázium)

Předchozí zaměstnání: asistentka majitele v soukromé firmě

Rodina: spokojené manželství již 22 let, manžel Martin, synové Martin  (20 let)  a Matyáš ( 13 let), pes Kevin Rex – u nás člen rodiny

Zájmy: práce na zahradě, cestování, výroba šperků

Proč podporuji SLK:  Protože právě starostové měst a obcí vědí nejlépe, kde jsou rezervy v chodu kraje. Každý starosta bere svou funkci především jako službu lidem. Když dobře fungují města a obce, bude fungovat i kraj jako celek. Pravidelná setkávání  starostů právě na půdě KÚLK jsou velmi přínosná pro řešení různých problémů.

Co se mi v obci povedlo?  Povedlo se mi zlepšit celkový vzhled obce, kdy obecní úřad, mateřská škola a sportovní kabiny prošly celkovou rekonstrukcí. Byla upravena veřejná prostranství jak pro pořádání akcí, tak pro aktivní odpočinek. Dala se dohromady parta lidí, kteří se podílejí na pořádání sportovních a kulturních akcí, které jsou hojně navštěvovány. Sosnová je určitě příjemným a bezpečným  místem k žití.

Spolupráce obec - kraj: Pro mě jako starostku malé obce velmi důležitá při řešení problémů, metodická pomoc, organizace školení, setkávání starostů a zastupitelů, předávání informací a je toho ještě hodně, co vnímám jako pozitivum.