Ing. Květa Vinklátová

50 let, od roku 2014 zastupitelka Statutárního města Liberec, členka občanského sdružení Náš kraj, majitelka nakladatelství KNIHY 555 Liberec, dvě děti

Moto: Sklenici vody vidím vždy napůl plnou, ne napůl prázdnou.

Vzdělání: VŠ (titul Ing.), Česká zemědělská univerzita (Provozně ekonomická fakulta), Univerzita Hradec Králové (Fakulta informatiky a managementu)

Předchozí zaměstnání: podnikatelka (Nakladatelství KNIHY 555)

Rodina: Rozvedená, 2 dospělé děti. Syn Ondřej (24), dcera Jitka (26)

Zájmy: kultura ve všech podobách, cestování, plavání, knihy, zahrada

Proč podporuji a kandiduji za SLK: Starostové jsou pro mě společenství zkušených lidí, kteří si prošli a procházejí praktickou politikou v obcích a městech kraje. Nikdo za ně nic neudělá, jsou první na ráně, když se něco nedaří a musí jednat, když je to třeba. Tuto zkušenost přenášejí do krajské úrovně. Má životní a podnikatelská zkušenost je podobná. Možná proto máme k sobě blízko.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu: Za léta své nakladatelské práce jsme s kolegy v nakladatelství vydali řadu knih o Liberci, Frýdlantsku, Českém ráji a vlastně jsme se knihami dotkli téměř všech částí Libereckého kraje. Těší mě, že jsou naše knihy v rodinných knihovnách a zůstanou tam pro další generace.

Pomáhám spolku Zachraňme kino Varšava k tomu, aby se z bývalého kina stal mimořádný kulturní stánek pro libereckou veřejnost. Podílím se na přípravě benefičního večera a aukce uměleckých děl „Na šikmé ploše“ pro kino Varšava.

Stála jsem také u zrodu projektu Voda blízko nás – Povodně 2010, který připomínal v posledních třech letech mimořádnou povodeň, která zasáhla náš kraj. Vydali jsme knihu, připravili jsme putovní výstavu, učili jsme ve školách děti jak nakládat s vodou v krajině, besedovali jsme s odborníky a lidmi v obcích a městech v oblastech, které postihla povodeň o následných protipovodňových opatřeních.

Jak funguje spolupráce obce/kraj – proč jsou důležité krajské volby pro chod obcí. V případě Liberce je spolupráce kraje a města nezbytná. Je řada organizací, které sídlí ve městě a jsou nejen zřizovány krajem, ale ovlivňují život lidí v celém nebo velké části kraje (Krajská nemocnice, Hospic sv. Zdislavy, Krajská vědecká knihovna, Oblastní galerie, Severočeské muzeum, atd..). Totéž platí v oblasti dopravy, sociálních věcí, atd. Už z toho je zřejmé, že výsledek voleb a tímto výsledkem daná míra schopnosti městské a krajské reprezentace domluvit se na spolupráci, je pro výsledky v těchto oblastech klíčová.