Ing. Vladimír Boháč

65 let, předseda okresní organizace ČUS v Liberci od r. 1990, předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje od r. 2001, původní povolání technik a ekonom, od roku 2012 krajský zastupitel, ženatý, dvě děti

Motto: Ve zdravém těle zdravý duch (Sport jako životní styl)

Vzdělání: Po absolvování Střední průmyslové školy strojní v Liberci jsem vystudoval ve stejném městě i Vysokou školu strojní a textilní - fakultu textilní se zaměřením na ekonomiku. Po vojně - v rámci plného zapojení do „pracovního procesu“ jsem absolvoval postgraduální studium na Vysokém učení technickém v Brně - se zaměřením na řízení a ekonomiku podniků.

Předchozí zaměstnání: 1976 – 1992: Elitex Frýdlant, kde jsem vykonával řadu hospodářských funkcí až po obchodně – ekonomického náměstka
1992 – 1996: Fair play trade s.r.o. od „píky“ až po obchodního ředitele.
1996 – dodnes: předseda okresní organizace sportu v Liberci (jako profesionální pracovník. Tuto činnost jsem vykonával od r. 1992 do r. 1996 jako neuvolněný pracovník).
Od r. 2001 pracuji též jako předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje.

Rodina: bydlím v Raspenavě, kde jsem svépomocí postavil v letech 1980 – 1992 rodinný dům.
Ženatý 40 let s jednou paní - plodem manželství jsou dnes již dospělé děti ve věku 39 a 37 let.

Zájmy: Mimo sport, který se mi stal i prací to jsou především kutilství a divadlo

Proč kandiduji za SLK: Důvod je celkem jednoduchý – vedení SLK, které je i ve vedení kraje ví co dělat- lze s nimi normálně vyjednávat a řešit problémy- drží svoje slovo - protože kandiduji za sportovce, tak musím ocenit významnou a dlouhodobou podporu sportu v LK nastartovanou právě v tomto volebním obdobíJako občan pak musím pochválit to, jak se vypořádali s odstraněním povodňových škod po povodních 2010, když předcházející vedení kraje, hlavně na Frýdlantský výběžek, téměř zapomnělo.

Mezi mé hlavní priority, nejen pro volby, ale v celé mé funkcionářské činnosti, především patří:

  • rovnoměrný a vyvážený rozvoj celého kraje dobré a zdravé životní prostředí jako základ lidského zdraví
  • široká dostupnost sportu a tělovýchovy pro všechny vrstvy obyvatelstva finanční prostředky pro tělovýchovu a sport na činnost, údržbu a provoz tělovýchovných zařízení
  • budování nových sportovišť v rámci rozvoje cestovního ruchu - cesta k prosperitě kraje.

Co se povedlo: Historicky rozvíjet, a i v období finančních problémů ve sportu, udržet plně funkční okresní organizaci sportu, která slouží jako servisní centrum sportu pro sdružené tělovýchovné jednoty. Úspěchem je i iniciace a založení krajské organizace sportu v Libereckém kraji.

Z těch „méně fousatých“ je to dlouhodobé pořádání přehlídky sportovních filmů s názvem SPORTFILM Liberec – letos to bude již 19. ročník. Vítězné filmy pak reprezentují českou sportovní kinematografii v italském Miláně.

K tradičním akcím dlouhodobě patří, krajskou organizací pořádaná, anketa o nejúspěšnějšího sportovce, nebo 3-boj všestrannosti pro žáky 1.-5. tříd ZŠ.

Jednoznačně ale dominantním výsledkem práce v právě končícím volebním období je spolupráce a hlavně jasné výsledky zásadně změněného způsobu podpory sportu v Libereckém kraji. Podpora, která má určitá pravidla, podpora, která svou výší významně přispívá k překonání problémů s financováním klubů. Podpora, o které si mohli sportovci před nástupem Starostů pro Liberecký kraj do vedení kraje nechat jenom zdát!

Spolupráce obec/kraj se dá transformovat do vztahu sportovní kluby/kraj: - opět lze říci, že velice dobře, o čemž svědčí stovky žádostí na LK o podporu. - účast vedení LK na řadě významných akcí vč. přebírání záštit - stávající nastavení financování sportu z LK nahrazuje výpadky financování a podpory sportu ze strany státu.