Mgr. Jaromír Dvořák

55 let, starosta Nového Boru od roku 2010, od roku 2012 krajský zastupitel, původní povolání středoškolský učitel, ženatý, dvě děti

Předchozí zaměstnání: 23 let učitel na Obchodní akademii Česká Lípa. Od r. 2006 zastupitelem města Nový Bor, od r. 2010 druhé volební období starostou města, od r. 2004 zastupitelem LK.

Vzdělání: Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Historie pro pedagogy FF UK Praha.

Rodina: 28 let šťastně ženatý, syn Jaromír, dcera Michaela.

Zájmy: Cestování doma i po světě, literatura a hudba všech žánrů, zpravodajství z celého světa, sport (v poslední době stále více v Tv, jinak kolo, plavání, turistika), práce na zahradě.

Proč kandiduji za SLK? Kritizovat a podávat trestní oznámení je tak snadné, ale převzít zodpovědnost, umět určovat směr, řešit problémy racionálně a efektivně mohou jen ti, co mají zkušenost se základní regionální politikou. Proto SLK. Kraj je přirozenou nadstavbou obecní a městské samosprávy.

Co se vám povedlo? Jsem nastaven na týmovou spolupráci a zastupitelé a radní v Novém Boru mají intenzivní zájem zlepšovat majetek našeho města. Vzhledem k jejich aktivnímu přístupu jsme provedli tři ze čtyř etap rekonstrukce středu města a zásadní revitalizace největšího panelového sídliště v Novém Boru, sídliště Rumburských hrdinů. Radost mám i z obnovy všech školských zařízení ve městě. Osobně jsem pyšný na to, že se mi snad podařilo ze svých dětí vychovat vzdělané, slušné a aktivní členy naší společnosti.

Jak funguje spolupráce kraj – obec? Funguje. Někdy lépe, někdy těžkopádně, v každém případě vstřícněji k obcím a městům (a tedy k jejich obyvatelům), než v minulých volebních obdobích. Je dobře si být vědom toho, že nemusím vědět všechno a respektovat odborníky v daném resortu. Nejhorší jsou čistě politická rozhodnutí z politbyra nebo ÚV. A to je ta základní změna, která se udála. Velmi oceňuji, jak kraj hospodaří, že na jedné straně splácí dluhy z minulých let a přitom se efektivně a transparentně stará o svůj majetek. Z mého pohledu jsou největším úspěchem investice do NsP Česká Lípa a do rekonstrukce muzea v České Lípě. Vynikající je oprava zapomenutých komunikací, např. Svor – Polevsko, Pihel – Skalice. Více by se mělo investovat do krajských komunikací, které procházejí městy. Všechno ale splnit během krátkého čtyřletého období, kdo to slibuje, nemluví pravdu. Je třeba na rozdělanou práci navázat, proto přijďte podpořit SLK i v letošních krajských volbách.