Mgr. Jiří Šolc

39let, dlouholetý zastupitel města Liberce, 2010-2014 jeho ekonomický náměstek. V současné době vedoucí projektu Nový Perštýn, výstavby nové čtvrti v tzv. „díře Perštýn“. Ženatý, pět dětí.

Proč kandiduji za STAROSTY?
Odpověď je schovaná v našem motu celé kampaně, „Odvaha převzít odpovědnost“ vystihuje souhrn důvodů, které mě přesvědčují kandidovat a podporovat kandidátku STAROSTŮ do parlamentních voleb. Přestože cítím těžiště své politické práce v městské politice, uvědomuji si propojenost systému a důležitost prostředí. V zastupitelstvu města pracuji již třetí volební období a za tu dobu jasně vidím, kterak celostátní politika ovlivňuje tu místní. Bohužel sleduji snahy některých uskupení o centralizaci moci do Prahy a pouhé přikazování práce směrem dolů k samosprávám, ovšem bez možností své věci si (samo)spravovat. Když jsem jako ekonom města Liberce zdědil vážné a mnohdy skoro neřešitelné ekonomické potíže našeho města, cítil jsem toto pouto více a více. Pokud chceme harmonický rozvoj našich měst a obcí, musíme mít k tomu prostředí, které nám to bez zbytečné byrokracie umožní …. Tak proto.

Co se nám povedlo?
V rámci vedení našeho města mezi léty 2010-2014 to byla především ekonomická stabilizace předluženého města v kontextu doznívající ekonomické krize. Dnes mohu říci, že moji nástupci měli v dobrém na co navázat. Na městě se mi povedla řada úsporných projektů, jako první jsme soutěžili energii na burzách atd. V rámci otevřeného úřadu jsme zavedli zveřejňování zakázek, smluv a podobně. V neposlední řadě jsme udělali několik špičkových inovačních projektů, např. v systémové integraci úřadu anebo bezkontaktní placení jízdného v MHD. Nejvíce ale bylo vidět asi nalezení investorů pro znovuotevření Radničního sklípku.
Po volbách 2014 si mne vybrala Technologická agentura ČR na koordinaci projektu v oboru Průmyslu 4.0 a Internetu věcí. V souběhu s touto náročnou funkcí jsem pracoval na vizi vyřešení asi největšího současného urbanistického problému našeho města, „díry na Perštýně“.
Liberecké inovační centrum, Nový Perštýn.

Vždy jsem měl chuť posunout naše město v inovační sféře výš, než dnes je. Historicky byl Liberec mnohdy první, měli jsme první pásovou výrobu automobilů v RAF, měli jsme inovace v textilním průmyslu, v Liberci se zrodila nanovlákna … přesto jako kdybychom poslední dobou „zaostávali“ za Brnem, Prahou …Už kdysi jsem měl myšlenky na umístění datového centra do „díry Perštýn“, vzniklé zkrachovalým projektem obchodního domu. Nově jsem měl čas a zkušenosti toto vymýšlet, nechal jsem si zpracovat architektonickou studii a hledal investory …. Našel jsem je a nyní vzniká projektová dokumentace nové inteligentní čtvrti města s administrativou, laboratořemi, datovým centrem, školou a spoustou krásných slunných bytů. Pro město i celý region významná vzpruha.

Co budu chtít?
Na základě svých celoživotních zkušeností budu chtít přehledné a jasné prostředí pro rozvíjení měst a obcí. Co nejlepší, nejpřesnější a předvídatelné prostředí pro rozvoj podnikání, a to zejména s ohledem na příští průmyslovou revoluci. Jednodušší pravidla pro stavební řízení, protože to co máme dnes je cokoli, jen ne přívětivé. Myslím si, že není správné moc centralizovat, ale naopak umožnit rozvoj tam, kde to je co nejlépe možné.