Ing. Petr Pávek

54 let, ředitel domova důchodců a v minulosti dlouholetý starosta v Jindřichovicích pod Smrkem, vystudovaný ekonom, farmář, podnikatel, otec dvou dětí.

PROČ? Vracím se do politiky, protože znovu nadešel čas.
Vidím, jak je společnost rozdělována, je šířen strach, jsou nabízena populistická řešení komplexních problémů, jak poklesá kultura veřejného projevu, jak se rozmohla byrokracie. Vidím, jak do politiky vstupují miliardáři z dob privatizace, jak obsazují veřejné funkce, jak kupují televize, rádia, noviny a časopisy. Vidím, jak jejich týmy poradců ovlivňují veřejné mínění tak, aby jim lidé dovolili v odčerpávání veřejných zdrojů pokračovat a nikdy nepřestat.
Vidím ale i naši krásnou zemi, vidím malé děti, jak rostou a tvoří naši budoucnost, potkávám mnoho dobrých lidí, vidím lidi pracovité, obětavé. Pro ně, pro sebe, pro naše děti se vracím do politiky.

ZA STAROSTY kandiduji, protože jsem byl 12 let jedním z nich. Protože si pamatuji, jak jsem musel řešit všechny problémy obce, počínaje odklízením sněhu, přes vedení úřadu, shánění peněz, budování investic, opravy všeho možného, až po chod školky a školy, zajišťování veřejné dopravy, lékařské péče, organizování kulturních a sportovních akcí, a konče podporou hasičů.
Starostky a starostové jsou už prostě takoví. Není důležité, za jakou partaj kandidují. Není důležité, jestli jsou hodní nebo ne, skvěle oblečeni nebo ne. Všichni, které jsem kdy potkal, u nás i v zahraničí, jsou nesmírně pracovití a obětaví. Jsou tu pro lidi i po úředních hodinách. Jsou viditelní. Můžeme je potkávat na ulici i v hospodě, někdy k nim chodíme se žádostmi o pomoc i domů. Žádné ochranky, limuzíny, žádné virtuální reality.
Nadešel čas, aby do sněmovny usedli lidé znalí našich problémů. Lidé, kteří sice umí mluvit, ale neprojde jim žvanění. Lidé, kteří vědí, jak podchytit témata, která trápí naše regiony, města a obce. Tam totiž žijeme, tam žijí naše děti. Parlament dovolil a způsobil to, že máme u nás 1.600.000 právních předpisů. To, že jsou nekvalitní, že se navzájem popírají, že není nikdo, kdo by je znal, je jasné. Že je tudíž neznají ani advokáti, soudci a úředníci, je problém. Že se nakonec vždy všechno obrátí proti lidem, je sice smutné, ale také jasné.

CHCI zjednodušování a zprůhledňování pravidel. Chci, aby jim každý porozuměl. Chci, aby krádež byla krádež a nikoliv neprůkazné obohacení v rámci právních kliček. Chci, aby právní a byrokratické kličky nedovolovaly obvinit z krádeže někoho, kdo se evidentně žádné nedopustil a jenom špatně vyplnil kolonku nějakého formuláře.
Ve svém volném čase se jako kapitán a námořník plavím na plachetnicích po různých mořích. Vyžaduje to, stejně jako hory, divoká voda a pouště znalosti, respekt, odvahu, pokoru. Ochotu pomáhat, schopnost přátelství. Spolehlivost.... Věřím, že tyhle vlastnosti parlament i naše země potřebuje.