Eva Zbrojová

54 let, starostka Harrachova od roku 2010, původní povolání podnikatelka v cestovním ruchu a provozovatelka městského infocentra, vdaná, dvě dospělé děti.

Moto: Co tě nezabije, to tě posílí.

Vzdělání: středoškolské, absolventka gymnázia v Tanvaldu
Předchozí zaměstnání: OSVČ v cestovním ruchu
Rodina: manžel Zdeněk, dvě dospělé dcery, dva vnuci. Své rodině jsem vděčná za podporu v mé práci. Bez ní bych to nezvládla.
Zájmy: knihy, cestování, kolo, běžky. Jenže méně, než bych chtěla.

Proč podporuji a kandiduji za STAROSTY A NEZÁVISLÉ?
Do poslanecké sněmovny kandiduji za politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ proto, že s tímto hnutím sympatizuji. Většina z nás řeší obdobné problémy každý den ve svých obcích. Úlohu však máme velmi ztíženou tím, že za sebou nemáme vlivné politické strany a jejich aparáty. Myslím, že jsme ve svých obcích v praxi ukázali, že máme odvahu převzít odpovědnost za jejich budoucnost.
V uplynulých letech se prokázalo, že spojení s těmito “lidmi praxe“ prosadilo konkrétně v našem Libereckém kraji transparentní, efektivní a odpovědné hospodaření a současně i větší pochopení krajské politiky k potřebám venkova a malých a středních obcí.
Domnívám se, že by bylo potřebné a užitečné takovýto model aplikovat i na celostátní úrovni.

Co se Vám ve Vašem městě obci povedlo, čeho si ceníte, z čeho máte radost ve vztahu ke svému městu?
V uplynulých letech se nám podařilo úspěšně ukončit jedenadvacetiletý soudní spor o sto milionů korun. Pro město Harrachov velmi zásadní rozhodnutí, ze kterého mám upřímnou radost.
Máme stabilizované hospodaření, nové chodníky kolem páteřní komunikace, postupně rekonstruujeme veřejné osvětlení, místní komunikace, po mnoha letech nový územní plán, zateplenou školu a školku, hřiště u školy. Podařilo se vybavit vozovým parkem hasiče, u hasičárny máme nová vrata. Zrekonstruovali jsme sochu sv. Jana Nepomuckého v Anenském údolí a nezapomněli jsme ani na opravu hřbitova, v centru města jsme vybudovali nový park. U školy jsme instalovali veřejné přístupné cvičební nářadí, vybudovali workoutové hřiště na Hřebínku, letos jsme postavili pump trackové hřiště. Postupně pracujeme na tom, aby Harrachov byl stále krásnější.
Jsem moc spokojená, když se práce ve prospěch města Harrachova, jeho občanů a návštěvníků daří.