Historie našeho kraje pod novou střechou

Rekonstrukce střech a pláště klášterního areálu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě trvala dva roky a dokončena byla v září 2015. Liberecký kraj celou náročnou akci financoval, přišla na více než 23 milionů korun. Objekt získal novou střechu a zčásti také opláštění, obnovena byla fasáda Rajského dvora, Konventu a Svatých schodů.

Bývalý augustiniánský klášter založil v roce 1627 Albrecht z Valdštejna. Na areál navazuje jednolodní kostel Všech svatých. Výstavba rozsáhlého klášterního komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století byla vybudována kaple P. Marie Loretánské, která se po rekonstrukci v roce 2000 znovu otevřela pro návštěvníky. Loretánskou kapli obklopuje ambit s křížovou chodbou, kaplemi v nárožích a Svatými schody. Dnes tyto prostory slouží k pořádání pravidelných výstav. Kaple Nejsvětější Trojice s oltářem od barokního malíře Ignaze Josepha Raaba je přístupná přímo z ambitu. Kapli zdobí dřevořezby Křížové cesty z Bezdězu. Původní dřevěný řezaný šindel, který byl na střechy objektů muzea pokládán v letech 1987 a 1988, byl nekvalitní a již neplnil svou funkci. Docházelo k rozsáhlému zatékání do stálých expozic, depozitářů a výstavních prostor muzea. Liberecký kraj, jako zřizovatel, se proto rozhodl přistoupit ke kompletní rekonstrukci střešního pláště budov celého muzea. Celá investiční akce původně zahrnovala částečnou rekonstrukci krovů, celkovou výměnu střešní krytiny za keramické bobrovky, opravu pískovcových říms, výměnu všech střešních oken, hromosvodů a okapového systému.

Ve stálých expozicích byly dále v rámci rekonstrukce objektu instalovány nové druhy živočichů a zkamenělin, vznikl i nový orientační systém a také interaktivní prvky pro oživení jednotlivých expozic.

Foto: Anna Staníková