Nová tvář a moderní přístroje pro krajskou nemocnici

V září 2014 byla dokončena nároční a déle připravovaná rekonstrukce zchátralých budou, která trvala jeden rok. Jednalo se především o výměnu oken, rekonstrukci a zateplení střech, důkladnou obnovu balkonů v lůžkové části, zateplení obvodového pláště a novou fasádu u budov nemocnice, polikliniky a dětského pavilonu. Modernizovány byly rovněž vchody do dětské nemocnice a do polikliniky. Stavební firma dodržela příslib a z původní doby rekonstrukce 18 měsíců ji zkrátila na 12 měsíců. Rekonstrukce byla hrazena částečně z dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 33 mil. Kč, Liberecký kraj investoval 73 milionů korun.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. poskytuje lůžkovou i ambulantní péči spádové oblasti se 110 tisíci obyvateli. Aktuálně provozuje 347 akutních lůžek, 6 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a 122 lůžek následné péče. Zaměstnává 827 lidí.

Foto: Anna Staníková