Videozpravodajství o setkání zástupců samospráv, na kterém se projednávala reforma financování regionů, rozpočtové určení daní a mnoho dalších témat.

Tento web používá cookies pouze pro měření návštěvnosti