Opravili jsme silnice po povodních

V listopadu 2015 byly po více než pěti letech od povodní dokončeny veškeré opravy, které zapříčinila velká voda z roku 2010. Hlavním důvodem, proč se obyvatelé nových silnic dočkali až po tak dlouhé době je to, že předchozí krajská sociálnědemokratická vláda nepožádala o státní dotaci na obnovu škod po povodni.

Do oprav bylo investováno 235 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Libereckého kraje, dalších 440 milionů z ROP a přibližně 450 milionů z povodňových dotací.

Největší a nejdražší z osmi liniových povodňových akcí byla stavba II/290 Frýdlant – Bílý Potok - práce zahrnovaly obnovu osmi opěrných zdí, stávajícího odvodnění se všemi propustky, obnovu dešťové kanalizace a opravu poničených chodníků i silnic po kterých dlouhodobě vedly objízdné trasy. Celkem si tato stavba vyžádala 228 milionů Kč.

Foto: Anna Staníková