Moderní auta pro krajskou záchranku

V listopadu 2015 pořídil Liberecký kraj pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje dvacet nových sanitních vozidel Rychlé zdravotnické pomoci. Pořizovací cena vozidel Mercedes Benz Sprinter včetně vybavení činí 79 600 000 korun, Liberecký kraj zaplatil 12 milionů, zbytek šlo z dotací ze strukturálních fondů EU. Díky tomu je krajská záchranka vybavena nejmodernějšími vozy v ČR. Hlavní předností nových vozů je samozřejmě vybavení nejmodernějšími přístroji – defibrilátory, v příčné ose posuvným stolem nosítek, který umožňuje přístup k pacientovi ze všech stran, a dále nově koncipované uložení fixačního materiálu či kyslíkových lahví. Čtyři sanity jsou vybaveny speciálními nosítky pro převoz těžších pacientů.

Další čtyři vozidla typu Toyota Hilux pořídila záchranka z vlastních prostředků (8,5 mil korun) – jedná se o sanitky určené pro zásahy v horských oblastech.

Nová vozidla budou vybavena moderními informačními technologiemi – tablety pro spojení s operačním střediskem, zobrazení navigace a mapových podkladů, tablety pro výjezdovou skupinu určený pro příjem tísňové výzvy, komunikaci s operačním střediskem, vyvolání, zpracování a odeslání zdravotnické dokumentace o pacientovi a také tiskárnami pro tisk dokumentace.