Snížili jsme krajský dluh o 400 mil Kč

Investiční akce Libereckého kraje dosáhly v roce 2015 vůbec nejvyšších hodnot v jeho historii – celkem bylo vynaloženo 1,9 mld. korun. Přesto skončilo krajské hospodaření s přebytkem 115 400 tis. korun. Největším výdajem minulého roku byla investice do vybudování lůžkového hospice ve výši 109 mil. Kč, další finance byly použity např. na Transformaci pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, na zateplení pěti budov liberecké Střední školy gastronomie a služeb, českolipského gymnázia, frýdlantské střední školy lesnické a Střední školy strojní, stavební a dopravní, vylepšení interiérů jilemnického gymnázia, investice do zlepšení stavu krajských silnic (1,1 mld. Kč), podpora kulturních institucí a kulturních akcí, do sportu, podpory dopravní výchovy atd.

Úspory se daří i díky využití moderních prostředků – prostřednictvím elektronické aukce byl např. prodán nepotřebný objekt v Krkonoších, dále jsou elektronicky nakupovány hygienické potřeby pro příspěvkové organizace nebo i energie na komoditní burze a další.

Dále dojde díky úspoře ke snížení krajského dluhu, který jsme zdědili po předchozím sociálnědemokratickém vedení kraje. Liberecký kraj má s Komerční bankou uzavřenou smlouvu o úvěru ze dne 30. září 2010, celkové skutečné čerpání tohoto úvěru dosáhlo 479 558 534,29 Kč. Peníze byly bývalým vedením Libereckého kraje použity na revitalizaci mostů a silnic II. a III. třídy.

V rámci tohoto úvěru realizuje Liberecký kraj od roku 2014 pravidelné čtvrtletní úhrady splátek jistin ve výši 12 500 000 Kč tzn. 50 000 000 Kč / rok. Poslední splátka jistiny tohoto úvěru má být realizována v roce 2023. K 31. 12. 2015 činila nesplacená jistina úvěru 379 558 534,29 Kč.

Mimořádnou splátkou ve výši 50 000 000 Kč bude dle smlouvy uhrazena jistina připadající na rok 2023 a současně dojde k úpravě -  snížení výše poslední splátky jistiny připadající na rok 2022.

Foto: Anna Staníková