V jakých obcích a městech SLK kandiduje (a kandidátky, které SLK podporuje)

obec/město lídr název kandidátky
Benešov u Semil Dalibor Lampa Sdružení nezávislých kandidátů TJ Benešov u Semil
Bílý Kostel nad Nisou Ing. Jiří Formánek
Jiří Formánek
Ing. Jiří Formánek, Bílý Kostel nad Nisou

Sdružení občanů Bílého Kostela nad Nisou

Chceme plně pro lidi nadále vytvářet podmínky, které jasně naplňují naše obecní motto: Bílý Kostel nad Nisou – obec, kde se dobře žije!
Naším cílem je, aby lidé byli pyšní, že žijí v naší obci a aby se nadále rádi zapojovali do veřejného života.

Sdružení občanů Bílého Kostela nad Nisou
Bílý Potok Vladimír Hanzl
Vladimír Hanzl
Vladimír Hanzl, Bílý Potok

Společně pro obec

Co chceme:
Pokračovat v rozpracovaných záměrech, zajistit jejich financování z evropských i národních zdrojů. Je to především program zviditelňování obce budováním a obnovou turisticky zajímavých cílů, budování infrastruktury, které by měly do obce přilákat návštěvníky a tak napomoci k vytvoření pracovních příležitostí. Je to především výstavba rozhledny, účast v projektu Česko-Polské hřebenovky, obnova lesních naučných stezek, prodloužení cyklostezek a singltracku do katastru obce. Zahájit rekonstrukci obecního rekreačního zařízení včetně zvažovaného koupaliště.

 • Pro zvýšení bezpečnosti realizovat úpravu plochy před Základní školou včetně chodníků, přechodů a autobusových zastávek.
 • Budeme usilovat o zřízení ordinace lékaře v obci včetně výdeje léků.
 • Budeme podporovat činnost spolků v obci v práci s mládeží.
 • Budeme pokračovat v řešení odkanalizování obce.

Společně pro obec
Blatce Jindřiška Gabrielová Peprná Starostové pro Liberecký kraj
Bohatice Bc. Jaroslava Tomanová Občané Bohatic s podporou Starostů pro Liberecký kraj
Bozkov Stanislav Doubek Bozkov krásnější
Brniště Ing. Ivan Pastorek
Ivan Pastorek
Ing. Ivan Pastorek, Brniště

Moderní obec

Cíle:

 • dokončení oprav  mostů po povodních na Panenském potoce
 • pokračování ve výstavbě dalších etap chodníků v obci
 • podpora budování domácích čistíren odpadních vod
 • a další potřebné co přinese život a na co budou finance

Moderní obec
Česká Lípa Mgr. Tomáš Vlček
Tomáš Vlček
Mgr. Tomáš Vlček, Česká Lípa

Starostové pro Liberecký kraj

Cíle:

 • zpřísnit regulaci hazardu
 • znovuzaložit jesle
 • postavit most nad nebezpečnou hl. komunikací I/9
 • zintenzivnit spolupráci město- neziskovky
 • kluby a spollky a podnikatelské subjekty
 • zateplit školy a školky
 • podporovat dětský a mládežnický sport
 • tradiční kulturní a hudební festivaly
 • vybudovat pavilon pro děti s autismem
 • posílit vliv města v nemocnici s poliklinikou a podílet se na jejím zkvalitnování
 • revitalizovat sídliště včetně parkovacích ploch a zeleně

Starostové pro Liberecký kraj
Kandidátka Česká Lípa
Desná Jaroslav Kořínek
Jaroslav Kořínek
Jaroslav Kořínek, Desná

Sdružení pro DESNOU

Kandiduji proto, že mi na budoucnosti našeho města záleží a chci, aby se nám v Desné hezky žilo. Funkci starosty města jsem převzal cca v polovině volebního období a nyní chci úspěšně dokončit rozpracované projekty a zasadit se o další rozvoj našeho města.

Nejhorší je když se začne politikařit na komunální úrovni.

Prioritou je: cestovní ruch, sportovní aktivity (především mládeže), projekty pro seniory a rekonstrukce historických budov.

Sdružení pro DESNOU
Kandidátka Desná
Doksy Ing. Eva Burešová Doksy náš Domov s podporou Starostů pro Liberecký kraj
Dubá Tomáš Novák Starostové pro Liberecký kraj
Frýdlant MUDr. Michal Mrázek
Michal Mrázek
MUDr. Michal Mrázek, Frýdlant

Starostové pro Liberecký kraj

Kandiduji, protože mně vadí politikaření na komunální úrovni, které zcela zastírá problémy obce a staví tak do popředí Frýdlantu řešení ne zcela prioritních záležitostí.

Starostové pro Liberecký kraj
Kandidátka Frýdlant
Habartice Ing. Bc. Stanislav Briestenský
Stanislav Briestenský
Ing. Stanislav Briestenský, Habartice

Nezávislí 1

 • dobrým hospodařením zlepšit ekonomickou prosperitu obce
 • zvýšit bezpečnost občanů v pohraničí

Nezávislí 1
Hamr na Jezeře Milan Dvořák Sdružení nezávislých kandidátů – společně dál
Harrachov Eva Zbrojová
Eva Zbrojová
Eva Zbrojová, Harrachov

Starostové pro Liberecký kraj

Polovinu volebního období jsme procházeli složitým obdobím exekucí a fungovali pod pravomocným rozhodnutím soudu. Navzdory těmto omezením a provedeným investicím se nám podařilo obrátit záporný výsledek hospodaření města do šestimilionového přebytku.

Prioritou bude oprava místních komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení, přestavba a zateplení základní školy a výstavba domu seniorů.

Starostové pro Liberecký kraj
Kandidátka Harrachov
Heřmanice Vladimír Stříbrný Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice
Hrádek nad Nisou Josef Horinka
Josef Horinka
Josef Horinka, Hrádek nad Nisou

HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!

Po letošních komunálních volbách bych rád i nadále pracoval na všech prioritách, které si naše sdružení stanovilo a to především na komunikaci s občany na jakékoliv téma, které se týká veřejného života v našem městě, připravovaných investičních akcí i všech dalších námětů, které s našim městem souvisí.
Chci pokračovat v přípravě dalších projektů, ať se týkají vzdělávání, kultury a sportu, infrastruktury, pozemků pro výstavby nových rodinných domů, bezpečnosti atd.
Chci zajistit další smysluplný rozvoj našeho města a prosazovat rovné šance všech obyvatel našeho města.

HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!
Kandidátka Hrádek nad Nisou
Chlum Josef Vítek Starostové pro Liberecký kraj
Chrastava Ing. Michael Canov
Michael Canov
Michael Canov, Chrastava

Starostové pro Liberecký kraj

Chceme, aby se občanům v našem městě dobře žilo. Chceme, aby naše městečko bylo nadále otevřené a přívětivé všem jeho obyvatelům a návštěvníkům. Náš kompletní volební program je na stránce http://canovm.sweb.cz/2014/program.htm.    

Starostové pro Liberecký kraj
Kandidátka Chrastava
Jablonec nad Nisou Mgr. Petr Tulpa
Petr Tulpa
Mgr. Petr Tulpa, Jablonec nad Nisou

Domov nad Nisou

Na řadě jsou investice do silnic a dopravy nebo městského majetku. Je třeba se zaměřit na větší otevřenost celé městské politiky vůči občanům, informovanost a průhlednost všech rozhodovacích postupů. K tomu potřebujeme konstruktivní práci mnoha lidí včetně úředníků magistrátu. Bolestivých míst je hodně a problémů k řešení rovněž. Například neustálá podpora bezpečnosti města, omezování hazardu, zvyšování role životního prostředí včetně likvidace odpadů, podpora podnikání i zaměstnanosti, dlouhodobě udržitelných projektů, nelze vynechat ani starost o vzdělanost a dostatek míst ve školských zařízeních, rodiny s malými dětmi či seniory anebo nastolení další diskuze nad problematikou přehrady, starých lázní, bývalé porodnice nebo dalšího vývoje teplárenství. I zábavou a sportem živ je člověk, proto podpora těchto aktivit je nezbytná.

Domov nad Nisou
Janov nad Nisou Mgr. Daniel David Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou
Jesenný Mgr. Petr Hlůže Za lepší Jesenný
Jestřebí Ing. Karel Schreiner
Ing. Karel Schreiner, Jestřebí

Sdružení nezávislých kandidátů I.

V čem chceme pokračovat: zcela splatit úvěry obce z minulých období, opravit budovy ve vlastnictví obce, zlepšit stav komunikací a chodníků, učinit obec příjemnější pro život. Realizovat je možné pouze to na co budou finanční prostředky – nechceme obec zadlužovat.

Sdružení nezávislých kandidátů I.
Jilemnice Ing. Aleš Vaněk Starostové pro Liberecký kraj
Kamenický Šenov Bc. František Kučera Sdružení nezávislých kandidátů KAMENICKÝ ŠENOV
Kořenov Luboš Marek Sdružení pro KOŘENOV
Košťálov Lenka Cincibusová Starostové pro Liberecký kraj
Kryštofovo Údolí Tomáš Zelený
Tomáš Zelený
Tomáš Zelený, Kryštofovo Údolí

Údol žije

Stručně:
V případě volebního úspěchu bych rád navázal na práci stávajícího starosty, pana Pravoslava Svačinky, jsem připraven hájit zájmy občanů ve všech oblastech veřejného života a mimo ostatní body našeho programu bych chtěl intenzivně pracovat na zajištění bezpečného pohybu osob v obci, který ve spojitosti s rostoucím provozem považuji za prioritní.

Údol žije
Kunratice u Cvikova Karel Minařík
Karel Minařík
Karel Minařík, Kunratice u Cvikova

Starostové pro Liberecký kraj

Cíle:
Podpořit výstavbu rodinných domků, dokončit opravu místních komunikací, vybudovat sportoviště pro odrostlejší mládež a pokračovat ve zvelebování obce.

Starostové pro Liberecký kraj
Liberec RNDr. Michal Hron
Michal Hron
RNDr. Michal Hron, Liberec

Starostové pro Liberecký kraj

Na hřiště liberecké politiky jsem se rozhodl znovu vyběhnout po téměř dvaceti letech. Chci spojit budoucí zastupitele do dělného týmu. Takového, který zvládne řešit tíživé problémy našeho města a který dokáže Liberečanům vrátit důvěru v městské politiky. Dávám přednost věcnému, klidnému a otevřenému jednání.

Liberec je zadlužený a má řadu dalších vážných problémů. Liberec má ale také rozvinutou infrastrukturu, kvalitní vzdělávací, kulturní a sociální instituce, má úspěšné podniky. Především tu ale žijí aktivní a poctivě pracující lidé. To všechno dává městu ohromný potenciál.
Náš program a kandidáty najdete na www.slkliberec.cz

Starostové pro Liberecký kraj
Lučany nad Nisou Jiří Řešátko Sdružení pro LUČANY NAD NISOU
Malá Skála Michal Rezler
Michal Rezler
Michal Rezler, Malá Skála

Hasiči

Do komunálních voleb jdeme s heslem „Informovanost – transparentnost – diskuse – spolkový život“ pod stejným názvem volební strany jako před čtyřmi lety - Hasiči. Letos navíc s podporou politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Proč? Protože chceme plnit nám blízké zásady a cíle, které hnutí prosazuje – maximální informovanost občanů, odpovědné hospodaření, otevřená výběrová řízení, transparentní účet, zveřejňování materiálu (podkladů) pro jednání zastupitelstva, zveřejňování smluv (podpora registru smluv).

V plánu máme:
 • v maximální míře podporovat Základní školu a mateřskou školu Malá Skála,
 • opravu venkovní omítky základní školy a nátěr střechy,
 • získat co nejvíce finančních prostředků z vyhlášených dotačních titulů,
 • ještě větší podporu spolků,
 • podporu úspěšných sportovců z Malé Skály,
 • aktualizovat pasportizaci dopravního značení a realizovat ji ve všech částech obce,
 • opravy a rekonstrukce komunikací v majetku obce v okrajových částech (Záborčí, Sněhov, Bobov, Mukařov),
 • zvýšení počtu parkovacích míst na okrajích Malé Skály, omezení parkování ve středu obce,
 • výstavbu toalet na parkovišti na Labi,
 • opravu střechy bývalé hasičské zbrojnice na Záborčí,
 • rekonstrukci požární nádrže v Mukařově,
 • dokončení rekonstrukce požární nádrže ve Sněhově,
 • vybudování hasičského cvičiště u lávky na Malé Skále,
 • řešit otázku kompostárny,
 • zajistit posílení kamerového systému v obci a jeho rozšíření do okrajových částí,
 • zapojit co nejširší veřejnost do diskuze o plánu rozvoje obce,
 • restaurování památníku obětem 1. světové války ve Sněhově,
 • systematickou péči o památky.
Hasiči
Kandidátka Malá Skála
Mařenice Dagmar Novotná Nezávislí kandidáti
Mimoň František Kaiser
František Kaiser
František Kaiser, Mimoň

Mimoňská obroda

Chceme:

 • Usilovat o získání statutu města s rozšířenou působností - budeme tak mít možnost vydávat občanské a řidičské průkazy, pasy a další dokumenty
 • Bojovat pomocí legislativy proti šíření zápachu ve městě a okolí (z velkochovu vepřů - gigantu)
 • Vybudovat víceúčelový nerezový bazén v horní části městského koupaliště
 • Vybudovat parkoviště a přístupovou komunikaci u Džbánu ve Vranově
 • Rekonstruovat budovu I. stupně ZŠ pod Ralskem
 • Vybudovat skate park v areálu bývalého autobusového nádraží: U-rampa, venkovní posilovací nářadí a další vybavení
 • Regenerace horního Sídliště pod Ralskem - 2. etapa
 • Zahájit zástavbu západní části náměstí 1. máje
 • Cyklomagistrála Ploučnice - aktivně spolupracovat na její realizaci od průrvy až do Zákup
 • Další rekonstrukce ulic - ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností
 • Digitalizovat kino Ralsko - s pomocí dotace obnovit filmovou projekci s bezmála stoletou tradicí 
 •   

Mimoňská obroda
Kandidátka Mimoň
Nová Ves Jaroslav Honc Starostové pro Liberecký kraj
Nové Město pod Smrkem Mgr. Radoslava Žáková
Radoslava Žáková
Mgr. Radoslava Žáková, Nové Město pod Smrkem

Společně pro naše město

Slibuji 4 roky poctivé práce pro naše město!

 • pokračování v rozpracovaných záměrech
 • zpracování Programu rozvoje města, dokončení Územního plánu
 • příprava nových projektů vedoucích k rozvoji města
 • využívání krajských, národních a evropských dotací
 • získání dotací na protipovodňová opatření
 • opravy chodníků a komunikací
 • posílení bezpečnosti ve městě
 • podpora zájmové a spolkové činnosti
 • podpora všech oblastí života a aktivit směřujících k tomu, aby se nám v našem městě společně dobře žilo

Společně pro naše město
Nový Bor Mgr. Jaromír Dvořák
Jaromír Dvořák
Mgr. Jaromír Dvořák, Nový Bor

Starostové pro Liberecký kraj

 • dokončení rekonstrukce náměstí a středu města
 • revitalizace sídlišť
 • připravené projekty pro získávání dotací

Starostové pro Liberecký kraj
Kandidátka Nový Bor
Ohrazenice František Novák
František Novák
František Novák, Ohrazenice

POZNAT-ŘEŠIT-ŽÍT

V práci pro naší obec chceme pokračovat v dobrých projektech a naplňovat název naší kandidátky.

POZNAT - obec a její problémy i výhody, osobně poznat lidi, kteří zde žijí, aby se poznali sousedé a občané při neformálních akcích, co nejvíce mezi sebou mluvit a poznávat se.

ŘEŠIT - každodenní problémy, dlouhodobý rozvoj, upřednostnit osobní kontakt a řešení dohodou

ŽÍT - umožnit občanům udělat si z obce svůj domov, kam se rádi vrátí z práce, kde si jejich děti hrají v bezpečí, kde by mělo být na jejich slušné jednání odpovězeno stejně slušně a tolerantně. Obec by si její občané měli tvořit pro sebe a to včetně ochrany hodnot, které podle jejich návrhů vzniknou.

POZNAT-ŘEŠIT-ŽÍT
Okrouhlá Jiří Vosecký
Jiří Vosecký
Jiří Vosecký, Okrouhlá

Starostové pro Liberecký kraj

Volební program
Pokračovat v tom, co se doposud dařilo:

 • usilovat o další rozvoj obce, zlepšovat infrastrukturu a vybavenost obce
 • investice plánovat bez zadlužování, čerpat finanční prostředky z dotačních titulů
 • podporovat školství, kulturu, sport a spolupráci s okolními obcemi.
S novými lidmi realizovat nové nápady:
 • v roce 2016 oslavíme 470 let od prvních písemných zmínek o obci, plánujeme vydání publikace o její historii
 • budeme usilovat o získání unikátní historické stavby vitrážovny do vlastnictví obce.
 •   

Starostové pro Liberecký kraj
Pertoltice Viktor Podmanický
Viktor Podmanický
Viktor Podmanický, Pertoltice

Sdružení nezávislých kandidátů

V nadcházejícím volebním období nám jde o každodenní kvalitní práci našich členů, která by měla vyústit v pozorovatelný výsledek – celkové zkvalitnění života obyvatel naší obce.

 • Naší ambicí je pokračovat v odpovědném hospodaření, které by mělo zajistit větší ekonomickou prosperitu.
 • Chceme pokračovat ve stabilizaci obecních financí, za uvážlivého vydávání finančních prostředků nás všech.
 • Naším cílem je budovat věci funkční a ekonomicky únosné pro velikost obecního rozpočtu.
 • Samozřejmostí je pro nás udržení vyrovnaného obecního rozpočtu.
 • Dalším úkolem je pro nás tvorba základních rozvojových dokumentů.
 • Budeme se aktivně podílet na tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce, jakožto základního dokumentu pro rozumný a odpovědný rozvoj naší obce.
 • Naším úkolem bude též práce na chybějícím strategickém plánu rozvoje obce. Plánujeme využívat synergií různých pohledů a zkušeností.
 • Pro zlepšení informovanosti občanů a transparentnosti našich kroků se zasadíme o to, aby veškeré materiály, projednávané zastupitelstvem, byly dostupné na webu obce. To se týká též zápisů z jednání zastupitelstva.
 • Preferujeme i nadále aplikaci otevřených výběrových řízení.

Sdružení nezávislých kandidátů
Pertoltice pod Ralskem Věra Kolínská Občané pro Obec
Polevsko Martina Rašínová
Martina Rašínová
Martina Rašínová, Polevsko

Za Polevsko krásnější bez 110 kV

Cíle:

 • zachovat stavební limity v souladu s územní plánovací dokumentací tak, aby zůstal zachován poklidný ráz obce
 • bojovat proti výstavbě 110 KV
 • opravit silnici III/26318 z Polevska směr Prácheň
 • vyřešit odkanalizování části obce Jedličná a Klůčky (v rámci získání dotací na čističky odpadních vod pro jednotlivé RD)
 • opravit další místní komunikace
 • zrekonstruovat požární nádrže z dotačních prostředků
 • nová výstavba budovy za Obecním úřadem, sloužící jako technické zázemí pro obec
 • nákup zametací techniky z dotačních prostředků - jedná se o manipulátor (multikára) a traktor v jednom, podpora zájmových aktivit žáků školy
 • podpora kulturních akcí v obci
 • podpora aktivit seniorů
 • zachování poštovních služeb obce
 • zateplení Restaurace na Křižovatce
 • rekonstrukce veřejného osvětlení
 • výstavba Arboreta Obří kuchyně (v současnosti se na místě nachází černá skládka)

Za Polevsko krásnější bez 110 kV
Proseč pod Ještědem Bc. Jana Švehlová Občané pro Proseč
Prysk Bc. Jan Sviták Nezávislí pro Prysk
Přepeře Ing. Luděk Sajdl Sdružení nezávislých kandidátů Přepeře
Příkrý Libor Novák
Libor Novák, Příkrý

Sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů

Pokračovat v rozvoji a zvelebování obce a aby všichni občané kteří zde žijí, se zde cítili dobře.

Vše pro Příkrý
Radvanec Ing. Petr Ullrich Občané pro Radvanec
Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš
Petr Matyáš
Ing. Petr Matyáš, Rokytnice nad Jizerou

Starostové pro Liberecký kraj

V dalším volebním období chceme pokračovat v rozpracovaných záměrech a projektech. Chceme navázat na úspěšně probíhající obnovu městského majetku, rozvoj Rokytnice nad Jizerou jako významného turistického střediska a pokračovat v maximálním čerpání dotací.

Náš volební program se zaměřuje na tato témata:

 • Kvalitní péče o majetek města
 • Odpovědné a průhledné hospodaření města
 • Otevřená politika města, informovanost občanů
 • Využívání dotací
 • Podpora bydlení
 • Podpora podnikání a vzniku pracovních míst
 • Rozvoj cestovního ruchu
 • Podpora činnosti spolků, sportu, volnočasových aktivit, kulturních a sportovních akcí
 • Meziobecní a přeshraniční spolupráce

Starostové pro Liberecký kraj
Rovensko pod Troskami Zdeňka Nejedlá
Zdeňka Nejedlá
Zdeňka Nejedlá, Rovensko pod Troskami

Sdružení nezávislých kandidátů Rovensko pod Troskami

V nastávajícím volebním období bych chtěla zúročit své zkušenosti ekonoma, kdy jsem 15 let pracovala na MÚ Rovensko pod Troskami na pozici hlavní účetní–rozpočtář, a také zkušenosti, které jsem získala v uplynulém volebním období jako starostka města. V tomto volebním období se nám podařilo zrealizovat pro naše městečko a jeho občany spoustu větších či menších projektů, z nichž největším byla příprava a následné započetí největší akce v dějinách našeho města, a to „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ ve spolupráci s VHS Turnov. Nyní je před námi další neméně těžký úkol – dovést tuto akci úspěšně do konce v příštím roce a hlavně – vypořádat se v následujících 15 letech se splácením úvěru ve výši 25 mil. Kč, včetně úroků a přitom se postarat, aby finance zbyly na další rozvoj našeho města i v těchto letech.     

Sdružení nezávislých kandidátů Rovensko pod Troskami
Semily Lena Mlejnková
Lena Mlejnková
Lena Mlejnková, Semily
místostarostka a hasička

Volba pro Semily

Jsme připraveni pracovat pro město s nezmenšeným nasazením a elánem jako doposud. Plánujeme zjednodušit pohyb po městě a jeho okolí, mezi jinými projekty máme v plánu:

 • vystavět novou mateřskou školku Pod Vartou
 • regeneraci sídlišť a zateplování budov
 • podporovat spolkovou činnost, kterou považujeme za silnou stránku života v Semilech
 • pokračovat v nastaveném směru otevřenosti dalšími kroky jako je transparentní účet a rozklikávací rozpočet
 • pro drobné podnikatele chceme vybudovat veřejnou kancelář, kterou si bude možné pronajmout včetně vybavení a získat tak zázemí k podnikání
 • i maličkosti, jako je městský zahradník, který pečuje o zeleň, jsou pro město důležité.

Volba pro Semily
Kandidátka Semily
Skalice u České Lípy Jiří Löffelmann
Jiří Löffelmann
Jiří Löffelmann, Skalice u České Lípy

Starostové pro Liberecký kraj

Jedním z mých hlavních cílů zůstává i v dalším období maximální využití zdrojů z různých dotačních titulů pro připravované projekty či záměry, např. pokračování budování chodníků, rekonstrukce místních komunikací, zateplení objektů obecního úřadu a Hostince U Slunce, dále rozšíření kapacity MŠ, rozhledna na Skalickém kopci, celková kanalizace v obci a další.

„Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale věří tomu, co děláte.“
(Karolína Světlá)

Starostové pro Liberecký kraj
Stráž nad Nisou Ing. Lukáš Beneš
Lukáš Beneš
Ing. Lukáš Beneš, Stráž nad Nisou

Starostové pro Liberecký kraj

 • navázání na dosavadní dobré hospodaření
 • posílení samostatnosti obce
 • posílení bezpečnosti
 • omezení tranzitní dopravy
 • podpora volnočasových aktivit v obci
 • úprava veřejného prostranství
 • hospodárné nakládání s veřejnými prostředky
 • využití grantů a podpor na drobné investiční akce

Starostové pro Liberecký kraj
Stráž pod Ralskem Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Markéta Humpoláková
Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Stráž pod Ralskem

Starostové pro Liberecký kraj

Ve Stráži pod Ralskem jsme na startovací čáře. Uvědomujeme si složitou pozici „nováčka“. Náš program je postaven realisticky a vychází ze zkušeností a potřeb občanů.

Prosazovat budeme např.

 • reorganizace řízení, správy a využívání sportovních a kulturních zařízení
 • zlepšení stravovacího systému v MŠ a ZŠ
 • vytvoření výhodných podmínek pro stávající lékaře a další nájemníky v prostorách polikliniky
 • optimalizaci práce a kapacit Městské policie
 • zajištění a zveřejňování písemného, zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva
 • péči o stávající budovy ve špatném technickém stavu nikoliv výstavbou nových zařízení, ale včasným zainvestováním oprav a údržby

Podporovat budeme např.

 • podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců městského úřadu v souvislosti s kvalifikačními požadavky na jejich činnost
 • rozvoj spolupráce s okolními obcemi při různých činnostech – cestovní ruch, kultura, školství, sociální služby
 • primární poradenství v oblasti sociální, finanční a rodinné
 • Free wifi zony ve městě

Starostové pro Liberecký kraj
Kandidátka Stráž pod Ralskem
Stružnice Ing. Jan Mečíř Starostové pro Liberecký kraj
Studenec Bc. Jiří Ulvr
Jiří Úlvr
Bc. Jiří Ulvr, Studenec

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OBCÍ STUDENEC A ZÁLESNÍ LHOTA

Cíle:

 • příprava nových rozvojových zón pro rodinné bydlení
 • podpora spolkové, sportovní, kulturní a volnočasové činnosti
 • podpora podnikání a vzniku nových pracovních míst
 • zvyšovat bezpečnost v obci výstavbou dalších etap chodníků
 • pokračovat v rozpracovaných záměrech
 • pokračovat v přípravě dalších projektů s využitím dotačních programů
 • nadále upevňovat komunikaci s občany na jakékoliv téma, které se týká veřejného života v obci

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI OBCÍ STUDENEC A ZÁLESNÍ LHOTA
Stvolínky Lenka Fleklová
Lenka Fleklová
Lenka Fleklová, Stvolínky

Starostové pro Liberecký kraj

Chci přiblížit úřad veřejnosti a zlepšit jeho komunikaci s vámi. Pojďme řešit starosti našich obcí společně, uvítám každý váš věcný názor či návrh.

Starostové pro Liberecký kraj
Světlá pod Ještědem Romana Řeháková Starostové pro Liberecký kraj
Šimonovice Ing. Leona Vránová
Leona Vránová
Ing. Leona Vránová, Šimonovice

Nezávislí kandidáti za rozvoj Šimonovic s podporou SLK

Naším cílem je dále pokračovat v rozvoji občanské vybavenosti a infrastruktury obce, a také podporovat projekty a služby, které nám všem přinesou lepší podmínky pro příjemnější a pohodlnější žití v obci.
Jsme proto připraveni pracovat se stejným nasazením a elánem, jako v předchozích letech.

Sdružení kandidátů pro rozvoj Šimonovic s podporou Starostů pro Liberecký kraj
Kandidátka Šimonovice
Tanvald Mgr. Vladimír Josífek
Vladimír Josífek
Mgr. Vladimír Josífek, Tanvald

TANVALĎÁCI

 • posílení bezpečnosti ve městě
 • rozšíření kamerového systému
 • maximální informovanost občanů
 • odpovědné hospodaření města
 • podpora vzdělanosti a dostatek míst ve školských zařízeních
 • využití grantů a podpor na investiční akce
 • podpora volnočasových aktivit ve městě
 • podpora spolkových činností
 • podpora podnikání a zaměstnanosti
 • free wifi zóny ve městě
 • rozvoj Tanvaldské kotliny

TANVALĎÁCI
Turnov Ing. Tomáš Hocke
Tomáš Hocke
Ing. Tomáš Hocke, Turnov

Nezávislý blok

Jako priority Nezávislého bloku vnímáme

 • větší informovanost občanů o nových projektech
 • větší zapojení veřejnosti do diskuzí
 • hledání nových pohledů na problémy ryze turnovské
 • posílení pozice Turnova v rámci státní správy
 • další komunikace s libereckým krajem o všech záležitostech nás spojujících
 • zastupitelská diskuze o občanské vybavenosti na Turnově 2
 • znovu je třeba otevřít problematiku dopravy v oblasti Fučíkovy ulice a Ohrazenic
 • revitalizace sídlišť
 • otázka knihovny
 • přístavby divadla
 • obnova městských parků, údolí Jizery a Dolánek
 • aktivní přístup k územnímu plánování
 • hledání nových strategických majetků
 • odpadové hospodářství
 • aktivní dohled nad chodem nemocnice a Vodohospodářského sdružení
 • drobné zlepšování zázemí pro turnováky a turisty
 • stavba a následné zprovoznění sportovního areálu v Maškově zahradě
 • a další a další.

Nezávislý Blok
Kandidátka Turnov
Velké Hamry Zdeněk Vedral
Zdeněk Vedral
Zdeněk Vedral, Velké Hamry

Sdružení pro Hamry

 • Transparentní účet města
 • Rekonstrukce základní školy
  • víceúčelové hřiště v areálu školy!!
  • rozvody topení, regulace nebo každý pavilon svou malou kotelnu?
  • spojovací chodby mezi pavilony
  • rekonstrukce velké tělocvičny
  • oprava přístupové komunikace ke škole
 • Zapojit do dění  ve městě komunitu mladých teenagerů (15-20 let)
  Pozvednout morálku dnešní mládeže. Navést je správný směrem a ukázat cestu. Přimět je ke spolupráci s městem: udělejte něco pro město a město vám na oplátku splní předem dohodnuté přání (hudební minifestival, oblíbená kapela, skatepark, workout hřiště…)
 • Osadní výbory
 • Pokračovat v rekonstrukci bytového fondu

Sdružení pro Hamry
Velký Valtínov Josef Lukavec Za prosperující obec
Vítkovice Milan Rychtr
Milan Rychtr, Vítkovice

Nezávislí kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK

Máme zkušenosti a nemáme přehnané ideály, a proto nebudeme slibovat to ,o čem víme, že nemůžeme uskutečnit a ovlivnit.
Naši hlavní prioritou je obec pro občany.

Nezávislí kandidáti za rozvoj Vítkovic s podporou SLK
Vratislavice nad Nisou Lukáš Pohanka
Lukáš Pohanka
Lukáš Pohanka, Vratislavice nad Nisou

Starostové pro Liberecký kraj

Po čtyřech letech máme opět možnost svým hlasem ve volbách rozhodnout o budoucnosti našich Vratislavic. Jako lídr kandidátky strany Starostové pro Liberecký kraj jsem dal dohromady pečlivě vybraný tým spoluobčanů, kteří se uchází o Vaši přízeň pro následující volební období. V letech 2008-2013, kdy jsem byl na pozici starosty, měla naše strana velký podíl na rozvoji Vratislavic jakožto soběstačné a prosperující části Liberce. Kvalitní výsledky naší činnosti jsou vidět prakticky na každém kroku včetně vyrovnaného hospodaření. Díky roční pauze cítíme ještě palčivěji, že je stále mnoho úkolů před námi a budu rád, pokud nám voliči svým hlasem umožní dokončit započatou práci.

Starostové pro Liberecký kraj
Vysoké nad Jizerou Mgr. Lucie Strnádková Společně pro Vysocko
Zahrádky Luboš Dlabač Starostové pro Liberecký kraj
Zákupy Ing. Radek Lípa
Radek Lípa
Ing. Radek Lípa, Zákupy

Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů

Priority: 1) Rozvoj města a investice do městského majetku
 • Rekonstrukce Kulturního domu v Zákupech
 • Zateplení Domu s pečovatelskou službou v Nových Zákupech
 • Rekonstrukce objektu bývalého kláštera na náměstí (pošta)
 • Veřejné osvětlení
 • Obchvat města
 • Opravy komunikací a chodníků
2) Správa bytového fondu města
 • Naší prioritou jsou investice do městského majetku, zvláště pak do bytového fondu města, a pokračování v rozvoji města. K tomu bychom chtěli beze zbytku co nejvíce využít dotační titulů a přinést tak do města dostatek financí.
 • Naším CÍLEM je co nejrychlejší kompletní revitalizace a oprava všech objektů, na kterou budou bezprostředně navazovat změny v centrálním vytápění. (Privatizace vybraných objektů, Využití dotačního programu, Nový panel, Postupná rekonstrukce bytového fondu)
 • KOTELNY :  CÍLEM je snížení jednotkové ceny tepelné energie, teplé vody např:  Realizace samostatného tepelného zdroje = každý dům bude mít svoji kotelnu
3) Služby občanům
 • Bezplatná právní poradna
 •  Hromadné aukce na dodavatele energií
 • Navýšení kamerového systému
 • Zřízení služebny Policie České republiky v Zákupech
4) Kultura, sport a volnočasové aktivity
 • Vytvoření celoročního konceptu kulturních akcí, tak aby došlo k jejich navýšení ve městě (koncerty, besedy apod.) Spolupráce se Státním zámkem Zákupy, neziskovým sektorem i soukromými subjekty.
 • Podpora spolkové činnosti a podpora sportovních spolků
 • Vybudování venkovního multifunkčního sportovního hřiště
 • V případě úspěšného soudního sporu o lesy na Kamenickém vrchu zde zrealizovat odpočinkovou, pro všechny přístupnou, okružní stezku.
 • Zásadní revitalizace areálu koupaliště
www.nezavislemodernizakupy.cz
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů
Zlatá Olešnice Jiří Černý SDH Zlatá Olešnice
Žandov Zbyněk Polák
Zbyněk Polák
Zbyněk Polák (starosta 8 let), Žandov

Sdružení nezávislých kandidátů

Realizace projekčně připravených projektů:

 • Vodovod Heřmanice
 • Kanalizace ul. Nádražní
 • Stavební úpravy náměstí II. etapa
 • Rekonstrukce kostela Sv. Bartoloměje

Vypracování dokumentací na:

 • Rekonstrukci MŠ
 • Sportovní halu
 • Areál koupaliště

Sdružení nezávislých kandidátů
Ždírec Hana Jelínková Ždírecko ještě krásnější
Železný Brod Mgr. František Lufinka
Mgr. František Lufinka, Železný Brod

ZA ROZVOJ MĚSTA

Změny popř. pokračování:

 • Z krátkodobého hlediska je nutné dokončit v rozumném časovém horizontu terminál autobusové nádraží a připravit řešení dopravní obslužnosti v případě rekonstrukce mostu přes Jizeru.
 • Z dlouhodobějšího hlediska je nutná podpora otázky projektu GREENWAY JIZERA z Železného Brodu do Líšného z důvodu podpory turistické návštěvnosti města.
 • Dalším důležitým bodem pro město je otázka podpory podnikání ve městě a přilehlých obcích.

Za rozvoj města