Zásady SLK pro komunální volby

Sněm SLK přijal na svém jednání 6.3.2014 doporučující usnesení o zásadách, které by měly být dodržovány těmi, kteří budou kandidovat v obcích a městech pod hlavičkou SLK:
  • Zveřejňování smluv (podpora Registru smluv)
  • Veškeré materiály do zastupitelstva na webu obce/města
  • Majetková přiznání zastupitelů na webu obce/města
  • Maximální informovanost občanů
  • Zápisy z jednání zastupitelstva na webu obce/města
  • Transparentní účet
  • Otevřená výběrová řízení
  • Odpovědné hospodaření