Krajské volby 2012

Volební program pro krajské volby 2012

Volební program Starostů pro Liberecký kraj vychází z těchto pěti základních tezí:

 

  • Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování

Prosadíme férové soutěže jako cestu k úsporám veřejných peněz.

Zrušíme nesystémové dotace určené stranickým kamarádům a známým.

 

  • Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje

Rozhodování podle jasných pravidel, v přímém přenosu a pod Vaším přísným dohledem.

Každá podepsaná smlouva, každá faktura a každá utracená koruna budou zveřejněny na webu kraje.

Zrušíme „trafiky“ krajských politiků v dozorčích radách, hospodaření krajských firem budou hlídat odborníci.

 

  • Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům

Obce, občané, neziskový sektor a zaměstnavatelé jsou partneři kraje. Chceme společně pracovat ve prospěch jeho obyvatel.

Prosadíme jasná pravidla pro spravedlivou podporu venkova, kultury, sportu a neziskového sektoru.

Chceme naslouchat Vašim názorům a hledat ta nejlepší řešení problémů kraje.

 

  • Obnova majetku Libereckého kraje

Peníze musí zůstat tam, kde jsou potřeba. Ve školách, nemocnicích a domovech důchodců.

Nastavíme efektivní a fungující systém údržby a oprav krajských silnic.

Jasná kritéria budou mít při rozhodování přednost před známostmi, stranickými knížkami a zákulisními dohodami.

 

  • Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010

Chceme rozptýlit všechny vzpomínky na ničivé povodně a odstranit škody na majetku.

Navýšíme podporu dobrovolným hasičům jako první a casto jediné složce připravené okamžitě pomáhat lidem tam, kde je to potřeba.

Budeme pokračovat v podpoře a spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému.

Kompletní volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj ke stažení

Plnění volebního programu v letech 2012 až 2016

Výsledky práce SLK