Volební program

pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje - 7. až 8. 10. 2016

Stáhněte si Volební program jako PDF (3 MB)

Vážení obyvatelé Libereckého kraje,

rádi bychom Vám předložili volební program Starostů pro Liberecký kraj pro krajské volby 2016.

Čtyři roky práce ve vedení kraje jsme věnovali zlepšení podmínek v dopravě, zdravotnictví, sociální oblasti, školství, ochraně životního prostředí, kultuře, cestovním ruchu a celkovému rozvoji kraje. Zkušenosti získané při řízení obcí a měst jsme doplnili o znalost práce krajské samosprávy. Čtyři roky jsou při řízení obce, města, ale také kraje krátká doba. Přesto se nám podařilo obnovit všechny úseky silnic zničených povodní v roce 2010, celkem jsme opravili a modernizovali 289 kilometrů krajských silnic ve všech částech kraje za necelé čtyři miliardy korun. Investovali jsme do objektů sociálních služeb, krajských nemocnic, středních škol, regionálních muzeí a projektů na ochranu životního prostředí. Radost mám z dokončeného projektu Hospice svaté Zdislavy v Liberci. A také ze změny v přístupu k obyvatelům kraje v oblasti poskytování informací, z nastavení jasných a pro všechny stejných pravidel pro rozdělování dotací a dobré spolupráce s obcemi, městy, zaměstnavateli, odborovými organizacemi, spolky a neziskovkami.
Jsou za námi čtyři roky práce, za kterou se nemusíme stydět, a její výsledky můžete posoudit ve svém okolí. Po krajských volbách už nebudeme začínat a hledat cesty k řešení problémů kraje. Víme, co náš kraj a jeho obyvatelé potřebují a jsme připraveni všechny úkoly řešit od prvního dne volebního období 2016 – 2020.

Vedle našeho plánu pro Liberecký kraj vám nabízíme také kandidátku složenou z lidí, kteří pro Vás každý den pracují. Starostky a starostové ze všech částí Libereckého kraje nabízejí svoje zkušenosti a jsou za nimi konkrétní výsledky práce v jejich obcích a městech. Mezi našimi kandidáty máme také odborníky z různých oblastí, kteří jsou úspěšní ve svých profesích. O výsledku naší práce hovoří také to, že kandidátku Starostů pro Liberecký kraj podporují starostky a starostové z více než 160 obcí a měst v Libereckém kraji.

Ještěd

Volební program popisuje naše cíle v jednotlivých oblastech života obyvatel našeho kraje, návrhy řešení problémů se kterými se potkáváte a jasné závazky vůči obyvatelům kraje. Volební program je naším plánem pro Liberecký kraj do roku 2020. Takový chceme náš kraj mít za čtyři roky a jsme připraveni na tom spolupracovat nejenom se starostkami a starosty měst a obcí, ale také s vámi ve všech částech našeho kraje.

Za Starosty pro Liberecký kraj Vám chci poděkovat za Vaši důvěru a podporu. Velmi si jí vážím.

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje
kandidát na hejtmana
pro volební období 2016 – 2020

Hrdý bývalý starosta Hrádku nad Nisou


Jak bude vypadat Liberecký kraj

za vedení Starostů pro Liberecký kraj v letech 2016 – 2020?

Bezpečný Liberecký kraj

bezpečný

Po celou dobu naší vlády jsme podporovali hasiče, jako důležitou součást složek Integrovaného záchranného systému, ale také jako významné organizace pro život v obcích a městech.

Bezpečnost našich občanů je pro nás nejdůležitější. Jejím základním předpokladem jsou dobře fungující všechny složky integrovaného záchranného systému.

 • Budeme pokračovat v dobré spolupráci s Policií České republiky, Armádou České republiky, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou, Červeným křížem a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému v Libereckém kraji.
 • Podpoříme jednotky dobrovolných hasičů, jejich vybavení a činnost z dotačního fondu kraje minimálně ve výši 15 mil. Kč/rok a dalšími 6 mil. Kč z podprogramu Ministerstva vnitra ČR.
 • V souvislosti s migrační krizí v Evropě a faktem, že je Liberecký kraj pohraničním krajem, budeme od vlády požadovat navýšení policistů v Libereckém kraji a vytvoření krizového plánu pro mimořádné situace v sousedních zemích.
 • Budeme investovat do oprav a nových objektů výjezdových stanovišť a technického vybavení posádek Zdravotnické záchranné služby.
 • Zahájíme výstavbu nové základny Zdravotnické záchranné služby v místě kontaktu s Leteckou záchrannou službou, včetně školicího střediska.
 • Za pomoci dotací zajistíme výstavbu moderního střediska Integrovaného záchranného systému v Turnově, kde na jednom místě budou spolupracovat Hasičská a Zdravotnická záchranná služba.
 • Zrekonstruujeme záložní pracoviště krizového štábu Libereckého kraje.
 • Budeme požadovat po vládě ČR krizový plán, který zajistí možnost pohraniční kontroly osob na česko-německé hranici.
 • Pro mimořádné přírodní katastrofy a živelné události máme připraveno 215 zkušených starostů měst a obcí v kraji.

Zdravý Liberecký kraj

heliport

Dokončili jsme výstavbu heliportu v Krajské nemocnici v Liberci a zateplení nemocnice v České Lípě.

Kvalitní zdravotní péče musí být dostupná ve všech částech našeho kraje a pro všechny obyvatele kraje

 • Budeme nadále modernizovat Krajskou nemocnici v Liberci pro zachování a rozvoj vysokého standardu zdravotní péče, včetně nemocnice v Turnově. Z krajského rozpočtu jsme zajistili financování většiny této potřebné investice, tedy 1 miliardu korun do roku 2035.
 • Zajistíme financování investic do nemocnice v České Lípě ve výši nejméně 150 mil. korun v příštích 5 letech.
 • Podpoříme specializované pracoviště chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou zajišťující špičkovou zdravotní péči.
 • Zachováme dostupnou zubní a lékařskou pohotovostní službu dostupnou v rozumných dojezdových časech.
 • Podpoříme města a obce v jednáních se zdravotními pojišťovnami při získávání praktických lékařů, zubařů a odborných lékařů.
 • Prověříme možnost výstavby nové budovy pro střední zdravotnickou školu v Libereckém kraji a podpoříme její širší spolupráci s nemocnicemi v Libereckém kraji a s Technickou univerzitou Liberec.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách areálu Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově.

Vzdělaný Liberecký kraj

vzdělaný

Vzdělání našich dětí je základem pro prosperitu kraje. Ve stipendijním programu jsme podporovali 13 řemeslných oborů na 9 středních školách.

Občané vzdělaní v širokém spektru oborů, žádaných zaměstnavateli, a jejich zapojení do práce v našem kraji, jsou základem bohatství Libereckého kraje.

 • Zachováme stávající dostupnost středních škol po celém území kraje, nepodpoříme návrhy, které by bez náhrady rušily školy v malých městech a okrajových částech Libereckého kraje.
 • Budeme pokračovat ve stipendijních programech na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, do kterých zapojíme další zaměstnavatele. Programy rozšíříme i o maturitní obory, právě na základě požadavků a zájmu ze strany zaměstnavatelů.
 • Budeme iniciovat vznik nových technických oborů podle potřeb zaměstnavatelů.
 • Dokončíme projekty Center odborného vzdělávání v jednotlivých technických oborech.
 • Budeme pokračovat v investicích do budov a vybavení a modernizace středních škol. Do roku 2020 máme připraveno 30 investičních akcí ve školách a školských zařízeních v hodnotě přes 200 mil. korun.
 • Ve spolupráci se zaměstnavateli budeme prosazovat praxi pro studenty přímo v prostředí firem a výrobních závodů.
 • Budeme pokračovat v podpoře Dětské univerzity při Technické univerzitě Liberec.
 • Ve spolupráci s inovačními firmami, výzkumnými organizacemi a Technickou univerzitou v Liberci, budeme podporovat vznik a rozvoj firem, zaměřených na nové technologie.

Dostupný Liberecký kraj

dostupný

Za čtyři roky jsme opravili 289 km silnic a 71 mostů, podařilo se nám definitivně odstranit škody po povodních z roku 2010.

Opravené silnice, kvalitní veřejná doprava a dostupnost veřejných služeb ve všech částech kraje je podmínkou úspěšného podnikání a spokojenosti občanů.

 • Do oprav a modernizace krajských silnic budeme investovat nejméně 400 miliónů korun ročně, s cílem rychlejšího zlepšení jejich stavu.
 • Podporujeme výstavbu silnice R35 Turnov – Hradec Králové se zahrnutím podmínek obcí a měst na trase ve variantě vystřídaný třípruh.
 • Budeme spolupracovat s Ministerstvem dopravy na vybudování silnic I. třídy dopravně nedostatečně řešených tras: Turnov – Semily – Jilemnice, Mníšek – Albrechtice – Frýdlant, Mnichovo Hradiště – Česká Lípa – Děčín (včetně obchvatu Mimoň – Zákupy – Česká Lípa), trasy mimo obce mezi Českou Lípou a Děčínem.
 • Zkvalitníme železniční dopravu v regionu dalším zavedením taktového spojení (odjezd vždy ve stejný čas) a ve spolupráci s německými a polskými partnery zavedeme další přeshraniční vlaky.
 • Povedeme intenzívní jednání s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty o železničním spojení Liberec – Praha. Pátá největší aglomerace v zemi potřebuje vlak z centra do centra za méně než jednu hodinu. Současný stav je ostuda železniční dopravy.
 • Zajistíme kvalitně fungující krajský dispečink pro zlepšení řízení spojů autobusů a vlaků, přestupů a řešení zpoždění, včetně aplikace na chytré telefony.
 • Nové smlouvy na železniční dopravce budeme i nadále uzavírat na základě veřejných soutěží, které se v Libereckém kraji osvědčily.
 • Předložíme návrh zákona, který zajistí financování silniční sítě z již vybíraných spotřebních daní z prodeje benzínu a nafty tak, aby jejich část byla krajům poskytnuta na modernizaci krajských silnic.
 • Vybereme v otevřeném výběrovém řízení kvalitní a levné dopravce.
 • Prověříme možnost vzniku krajského dopravního podniku jako alternativního způsobu zajištění veřejné dopravy v Libereckém kraji.

Spravedlivý Liberecký kraj

spravedlivý

O potřebách a prioritách při realizaci projektů, financovaných Libereckým krajem jsme vždy vedli partnerský dialog.

Uplatňujeme stejný přístup pro všechny části Libereckého kraje. Dotace s jasnými pravidly, které platí pro všechny.

 • Rozhodování o podpoře projektů a záměrů měst a obcí v kraji bude založeno na potřebách a stanovených prioritách našeho kraje, které vychází z Programu rozvoje kraje.
 • Prostřednictvím nastaveného spravedlivého dotačního systému, ve kterém bylo za našeho vedení rozděleno 345,8 mil. korun, budeme pokračovat v podpoře všech stávajících oblastí (sport, kultura, památková péče, sociální oblast, ochrana životního prostředí, venkov, neziskový sektor, atd.).
 • Liberecký kraj, hejtman a členové rady kraje budou za našeho vedení i nadále zastánci zájmů kraje ve směru k centrálním státním institucím a prostředníci při řešení problémů v kraji.
 • Budeme pokračovat v sociálním dialogu s odborovými organizacemi a zaměstnavateli v krajské tripartitě, kterou jsme založili v roce 2014.
 • Do rozhodování, týkajících se jednotlivých obcí a měst, budeme i nadále zapojovat jejich zástupce.
 • Budeme vždy stát na straně zájmů občanů Libereckého kraje, stejně jako v případě rozšíření těžby v polském dole Turow nebo pozemkových náhrad Polsku.

Odpovědný Liberecký kraj

odpovědný

Za tři roky jsme snížili krajský dluh o 400 milionů korun.

Jsme dobrými hospodáři. Snižujeme zadluženost kraje. Investujeme do veřejného majetku našeho kraje. Podporujeme život a práci obyvatel ve všech jeho částech.

 • Budeme pokračovat ve snižování zděděného dluhu kraje, který se nám, jako dobrým hospodářům, podařilo za pouhé 3 roky 2013–2015 snížit o 400 milionů korun, tedy více než o třetinu.
 • Peníze ušetřené centrálními nákupy, elektronickými aukcemi, komoditní burzou použijeme na investice do krajských silnic, středních škol, nemocnic, sociálních ústavů a regionálních muzeí.
 • Pro další provozní úspory budeme využívat moderní technologie a nástroje. Kraj a jeho organizace jsme naučili využívat elektronické aukce, komoditní burzu, centrální nákupy.
 • Nepřestaneme hledat další cesty k úsporám, které ale nesmí snižovat kvalitu a dostupnost poskytovaných veřejných služeb.
 • Pro zajištění potřebných investic budeme hledat finanční podporu i z jiných zdrojů. V posledních čtyřech letech jsme byli v tomto ohledu mimořádně úspěšní (1,5 mld. korun).
 • I nadále budeme zveřejňovat smlouvy, faktury a objednávky, tak jako to děláme od roku 2013. Budeme využívat transparentní účet, kde jsou veřejné peníze pod kontrolou občanů.
 • I v dalším volebním období budeme rozšiřovat možnosti zpřístupnění maximálního množství informací potřebných k rozhodování zastupitelů. Budeme pokračovat v on-line záznamu ze zasedání, zveřejňování bodů k jednání, jmenovitého hlasování.
 • Veřejné zakázky budeme zadávat odpovědně, s přidanou hodnotou pro region (např. podmínka zaměstnání místních, ekologie, atd.).

Vzkvétající Liberecký kraj

vzkvétající

Otevřeli jsme novou budovu Oblastní galerie Liberec - LÁZNĚ, dokončili jsme rekonstrukci Vlastivědného muzea v České Lípě.

Jsme přesvědčeni o platnosti úsloví „Co se rozvíjí, nezaniká“. Podpoříme proto rozvoj kraje ve všech jeho oblastech.

 • Díky dobrým výsledkům hospodaření plánujeme investice do krajských silnic, středních škol, nemocnic, sociálních ústavů a kulturních zařízení ve výši 6 mld. korun (za tři roky 2013–2015 to bylo 5,14 mld. korun).
 • Budeme propagovat Liberecký kraj jako kraj, který vytváří podmínky pro investory.
 • Budeme pokračovat v investici II. etapy modernizace Severočeského muzea v Liberci v celkové výši 150 mil. korun.
 • Vybudujeme expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově.
 • Budeme pokračovat v podpoře „živé kultury“, nejen prostřednictvím dotačního fondu, ale i formou individuální podpory výjimečných kulturních akcí, činnosti regionálních divadel, ale i malých vesnických knihoven.
 • Zahájíme kroky k rekonstrukci národní kulturní památky horského vysílače a Hotelu Ještěd a připravíme jej k zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO.
 • Pomůžeme při záchraně významných památek stejně, jak jsme to již dokázali v případě unikátního mostu v Bystré nad Jizerou nebo výtopny v Kořenově.
 • Budeme partnery majitelů památek při jejich obnově, stejně jako při obnově zámku Svijany s archeologickou expozicí.
 • Dále zlepšíme propagaci kraje směrem k českým i zahraničním návštěvníkům v nejrůznějších formách.
 • Budeme pokračovat v přípravě a realizaci projektů: Hřebenovka (pokračování projektu), Ještěd ve filmu, Po stopách skleněné krásy, Za společným dědictví na kole a pěšky, Pískovcová skalní města – společné bohatství, atd.
 • Budeme i nadále podporovat rozvoj sportu a cestovního ruchu.

Solidární Liberecký kraj

Solidární

Pomáhali jsme těm, kteří to potřebují. Zrekonstruovali jsme lůžkový Hospic sv. Zdislavy v Liberci. Postavili jsme nové domy pro postižené ve Cvikově a Novém Boru.

Záleží nám na všech občanech kraje, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, či sociálního postavení. Pomáhat je nutné především těm, kteří pomoc opravdu potřebují a neobejdou se bez ní.

 • Poskytovatelé sociálních služeb budou i nadále našimi partnery, a to bez ohledu na to, zda jde o krajské, obecní, městské, neziskové, církevní nebo soukromé organizace.
 • Zajistíme financování sociálních služeb tak, aby měli poskytovatelé jistotu finančních prostředků na několik let dopředu.
 • Budeme i nadále podporovat Hospic svaté Zdislavy a jeho činnost v hospicové péči.
 • Vybudujeme nové objekty pro klienty sociálních služeb v Raspenavě, Nové Vsi u Liberce, Jablonci nad Nisou a Jestřebí.
 • Zaměříme se na projekty, které přispějí k rozšíření nabídky služeb pro rodiny s dětmi.
 • Podpoříme práci odborných koordinátorů ve vyloučených lokalitách, a to vždy ve spolupráci s obcemi a městy.
 • Podpoříme finančně větší počet zaměstnanců sociálních služeb pro kvalitní pomoc klientům.
 • Podpoříme programy v oblasti protidrogové prevence.

Spolupracující Liberecký kraj

spolupracující

Sport má v našem kraji tradici. Za našeho vedení se mu dostalo největší podpory v historii Libereckého kraje.

Partnerství a komunikace jsou pro nás samozřejmostí.

 • Občané, neziskové organizace, města, obce, zaměstnavatelé a firmy jsou našimi rovnocennými partnery nejen v diskusích, ale i při hledání řešení jejich problémů a potřeb.
 • Pomůžeme zapojit obce a města do výhodných centrálních nákupů služeb (plyn, elektřina, telekomunikační služby a podobně).
 • Do práce Ekonomické rady Libereckého kraje znovu zapojíme úspěšné podnikatele, lidi, za kterými jsou vidět výsledky dlouhodobé práce, s cílem získat nezávislý pohled na rozhodování v našem kraji.
 • Budeme partnery při významných akcích a událostech v obcích a městech našeho kraje.
 • Poskytneme poradenství, servis a zázemí v oblasti vzdělávání pro města, obce, firmy, neziskové organizace.
 • Nadále budeme systematicky podporovat oblast sportu minimální částkou 30 mil. korun ročně jako investici do aktivních občanů a dětí, sportovišť, významných akcí , které přivedou další návštěvníky do Libereckého kraje.
 • Zajistíme finanční podporu významných sportovních, kulturních a společenských akcí tak, aby měli pořadatelé jistotu finančních prostředků na několik let dopředu.

Čistý Liberecký kraj

čistý

Likvidace starých ekologických zátěží je jednou z priorit. Zlikvidovali jsme nelegální skládku v Bulovce.

Pracujeme na tom, aby byl Liberecký kraj příjemným místem k životu, rozumně využíval místní zdroje a chránil životní prostředí v území, které jsme zdědili po našich předcích a o které chceme pečovat pro budoucí generace.

 • Budeme pokračovat v odstraňování ekologických zátěží v kraji, navážeme na úspěšně dokončený projekt likvidace nelegálních odpadů na Bulovce.
 • Podpoříme ekologickou výchovu mládeže i dospělých v souladu s Akčním plánem ekologické výchovy.
 • Zaměříme se na osvětu v oblasti alternativních způsobů dopravy, užívání elektrokol a elektromobilů.
 • Podpoříme separaci odpadů a šetření s energiemi.
 • Připravíme odtokové studie pro možná protipovodňová opatření na Lužické Nise a  Jeřici.
 • Ve spolupráci se zemědělci a výrobci potravin budeme dále propagovat regionální potraviny a výrobky.
 • Podpoříme přípravu opatření, které zajistí pitnou vodu obyvatelům pohraničí, ohroženého rozšířením těžby v polském hnědouhelném dole Turow.
 • Lokalitu bývalého vojenského prostoru Ralsko chceme využít postupně, a to především pro přírodu nezatěžující turistiku. Budeme pokračovat v likvidaci zbytků budov, které v prostoru zanechala sovětská armáda.
 • Budeme pokračovat v ochraně a revitalizaci 33 maloplošných chráněných území v Libereckém kraji, alejí a vodních ploch.

NÁŠ KRAJ – NÁŠ DOMOV – NÁŠ PLÁN

volte číslo 83


Důvěru a podporu našemu programu vyjadřují starostové a místostarostarostové měst a obcí Libereckého kraje - podívejte se na mapu podpory!


Stáhněte si Volební program jako PDF (3 MB)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.