Krajští radní

hejtman
statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy
náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.