Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 11. 2019

Dne 26. 11. 2019 se konalo 10. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=372

 1. Bod 11: Rozpočet Libereckého kraje na rok 2020

  Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020 s celkovým příjmem 3.555.108.350 Kč, celkovým objemem výdajů je 3.458.233.350 Kč a kladným saldem ve výši 96.875.000 Kč, určeným k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje. Částka určená na investice v roce 2020 činí 364.605.000 Kč. Podrobný přehled s rozpisem všech příjmů a výdajů naleznete přímo pod bodem 11.

 1. Bod 33: Vyhlášení programu 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2020

  Jedná se o schválení podmínek a vyhlášení uvedeného programu, částka určená k rozdělení je 1.800.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 8. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 33.

 1. Bod 34: Vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a programu 7.3 Stavebně historický průzkum v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2020

  Opět se jedná o vyhlášení dotačního programu, ve kterém je tentokrát připraveno k rozdělení 10.650.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je v tomto případě 13. 1. 2019 – 3. 2. 2019. Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 34.

 1. Bod 35: Vyhlášení programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory, 7.8 Podpora informačních center a 7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat - Oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2020

  Tentokrát se jedná o vyhlášení několika programů najednou – v programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika je připraveno k rozdělení 1.200.000 Kč, v programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory je 700.000 Kč, v programu 7.8 Podpora informačních center 600.000 Kč a v programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu 600.000 Kč. Lhůta pro podávání žádostí je u všech čtyř programů stejná – 8. 1. 2020 – 31. 1. 2020.

 1. Bod 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/19 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2019

  Jedná se o rozdělení částky 1.000.000 Kč úspěšným účastníkům soutěže Vesnice roku 2019:

  • Obci Bozkov za získání „Ocenění za rozvoj venkova“ 200.000 Kč, které budou použity na vybudování míst pro sběr tříděného odpadu

  • Obci Svijany za získání ocenění „Skokan roku“ 200.000 Kč, které budou použity na rekonstrukci interiérů obecní budovy čp.69

  • městu Stráž pod Ralskem za získání „Zvláštního ocenění komise“ 100.000 Kč, které budou použity na sportovní vybavení závěsného vleku pro vodní lyžování

  • obci Svojkov za ocenění vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 500.000 Kč, které budou použity na výstavbu dřevěného altánu v zámecké zahradě

  Všem oceněným za jejich umístění v soutěži gratulujeme!

 1. Bod 50: Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2020

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 15.000.000 Kč společnosti KORID LK, která je zaměřena na koordinaci veřejné dopravy na území Libereckého kraje. Jediným vlastníkem společnosti je Liberecký kraj. Vymezení hlavního účelu činnosti:

  Činnost technických poradců v oblasti veřejné dopravy – jedná se o zajišťování těchto činností:

  a) Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Správa Integrovaného dopravního systému IDOL“

  b) Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Provozování systému OPUSCARD/IDOL“

  c) Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Zúčtovací centrum IDOL“

  d) Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Centrální dispečink veřejné dopravy (CED IDOL)“

  e) Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Tvorba a správa jízdních řádů“

  f) Činnosti „Organizace veřejné dopravy – Vyúčtování kompenzace, kontrolní činnost“

  g) Činnosti související s mobilitou občanů na území Libereckého kraje

  h) Infrastruktura veřejné dopravy

  i) Činnosti ostatní

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.