Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 7. 7. 2021

Dne 7. 7. 2021 se konalo 1. mimořádné Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=658

 1. Bod 5: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/21, poskytnutí finančních darů na obnovu po živelní pohromě

  Zastupitelé schválili poskytnutí finančních darů v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, obcím a Jihomoravskému kraji v celkové výši 5.000.000 Kč:

  1. Městys Moravská Nová Ves – 1.000.000 Kč

  2. Obec Lužice – 1.000.000 Kč

  3. Obec Mikulčice - 1.000.000 Kč

  4. Obec Hrušky - 1.000.000 Kč

  5. Jihomoravský kraj - 1.000.000 Kč

  A zároveň poskytnutí finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve výši 100.000 Kč na zajištění činnosti odřadu vyslaného na území Jihomoravského kraje.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.