Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z mimořádného Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 7. 3. 2022

Dne 7. 3. 2022 se konalo první mimořádné Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-skupiny.html?first=0&id=776

  1. Bod 5: Podpora partnerského regionu Vinnytská oblast na Ukrajině v době válečného stavu

    Liberecký kraj má od roku 2016 uzavřenu dohodu o partnerství s Vinnytskou oblastí na Ukrajině, s kterou od té doby rozvíjí různé formy spolupráce.

    Zastupitelé Libereckého kraje na mimořádném jednání Zastupitelstva vyjádřili svou plnou podporu obyvatelům Vinnytské oblasti na Ukrajině i všem občanům Ukrajiny, která se stala obětí bezprecedentní agrese ze strany ozbrojených sil Ruské federace a zároveň schválili poskytnutí finančního daru ve výši 25.000.000 Kč nadaci Podilska Hromada, Community Foundation a poskytnutí věcného daru 20 kusů satelitních telefonů THURAYA XT-PROv celkové hodnotě 551.034 Kč včetně DPH 21% Vinnytské oblastní státní správě, která je partnerem Libereckého kraje. Poslední položkou je poskytnutí finančního daru ve výši 3.418.174 Kč Krajské nemocnici Liberec v souvislosti s poskytnutím humanitární pomoci Vinnytské oblastní státní správě. V této zcela mimořádné situaci, kdy jsou reálně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů Ukrajiny, tedy i obyvatel Vinnytské oblasti, byla po konzultaci s kontaktními osobami na straně Vinnytské oblastní státní správy navržena právě tato forma pomoci.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.