NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Liberecký kraj ušetřil za půl roku díky soutěžím téměř 66 mil.Kč

Díky férovým a otevřeným soutěžím je možné ušetřit značné náklady

Dohromady Librecký kraj zadal 39 zakázek skoro za 181 milionů, v soutěžích se výsledná cena snížila zhruba o 40 procent na 115 milionů korun. Zejména o stavební zakázky se často uchází i více než desítka zájemců, řekl ČTK náměstek libereckého hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).

"Na všechny zakázky vypisujeme veřejné soutěže, i když bychom to v některých případech dělat nemuseli," řekl Pieter. Díky tomu se podle něj daří výrazně snižovat náklady. Třeba připravovanou přestavbu kruhové křižovatky v ulici České Mládeže se podařilo zlevnit o třetinu z 48 milionů korun na necelých 32 milionů. "Zateplení Střední školy řemesel a služeb v Jablonci zlevnilo dokonce o 45 procent," řekl Pieter. Z odhadovaných více než 49 milionů korun se v soutěži cena snížila na necelých 27 milionů. O zakázku se utkalo 14 firem.

V minulosti přitom nebylo v kraji výjimkou, že třeba zakázky na opravy mostů byly dokonce dražší, než původně odhadl projektant. Kraj používal na soutěže prostředníky. "Externí administrátory zakázek jsme omezili a soutěže si zadáváme sami," vysvětlil Pieter. Kraj tím ušetřil několik milionů korun a další peníze šetří v soutěžích. Zájem o soutěže je podle něj velký. "Je to dáno otevřeností soutěže, ale i stanovením nižších kvalifikačních předpokladů," vysvětlil náměstek. Třeba o zakázku na zhotovení projektové dokumentace k transformaci domova pro postižené v Mařenicích se ucházelo 19 firem.

Důsledné zveřejňování všech zakázek je jen jedním z kroků nového krajského vedení v čele se Starosty k větší transparentnosti kraje a jeho hospodaření. Na internetu kraj zveřejňuje i smlouvy a faktury. Veřejnost může na internetu sledovat i plnění rozpočtu a podrobně zjistit, jak a za co kraj peníze utrácí. Připravuje se i transparentní krajský účet. "Musíme šetřit každou korunu, protože na daních se vybírá stále méně, ale náklady rostou," řekl Pieter. Kraj se proto podle něj snaží centralizovat nákupy materiálu i v příspěvkových organizacích, o třetinu snížil pro příští rok třeba náklady na elektřinu a plyn, když je nakoupil na komoditní burze.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

Přehled ke dni 10. 6. 2013

Oproti předpokládaným nákladům bylo celkem ušetřeno 65 649 947 Kč. Přehled je uveden v následující tabulce.Název veřejné zakázky Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Nabídková cena v Kč bez DPH Rozdíl v Kč bez DPH Počet uchazečů
1 zjednodušené podlimitní řízení Zajištění jazykové výuky zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje 2 744 000 2 033 600 710 400 5
2 zjednodušené podlimitní řízení Elektrická požární signalizace pro objekty A, B, C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 1 527 337 829 940,90 697 396 14
3 zjednodušené podlimitní řízení Mediální propagace Libereckého kraje 1 500 000 1 400 000 100 000 5
4 zjednodušené podlimitní řízení Přístavba a vestavba do stávajícího objektu Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace za účelem zřízení podnikové mateřské školy 4 546 087 3 911 124 634 963 16
5 otevřené řízení Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - II. etapa 47 789 151 31 850 759 15 938 392 12
6 zjednodušené podlimitní řízení Most přes Kamenici v Harrachově ev. č. 01023-2 9 213 135 5 350 000 3 863 135 13
7 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev. č. 292-3 6 452 280 4 015 601,32 2 436 679 13
8 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce mostu přes říčku Milnici v Harrachově ev. č. 1020-1 8 248 257 4 525 000 3 723 257 13
9 zjednodušené podlimitní řízení Most ev. č. 2827-1 přes potok Veselka v obci Křečovice 4 223 292 2 373 787 1 849 505 10
10 otevřené řízení Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace11 část A 1 063 000 327 500 735 500 19
12 část B 765 500 258 500 507 000 19
13 část C 1 591 000 447 500 1 143 500 19
14 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov, etapa I. a III. 9 607 694 5 675 017 3 932 677 6
15 zjednodušené podlimitní řízení Most ev. č. 286-025 za garážemi u Vítkovic 3 459 635 2 689 147 770 488 9
16 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce mostu na silnici II/293 – Martinice v Krkonoších ev. č. 293-004 4 081 571 2 978 514 1 103 057 9
17 zjednodušené podlimitní řízení Most 286-028 u Braunova Vrchu 2 967 966 2 246 335 721 631 9
18 zjednodušené podlimitní řízení Dodávka CNC strojů a dodávka 3D souřadnicového měřícího stroje část B 600 000 598 000 2 000 2
19 otevřené řízení Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec n. Nisou 48 391 256 26 794 855 21 596 401 14
20 zjednodušené podlimitní řízení Most ev. č. 286 - 011 přes potok u stodoly - Košťálov 3 890 931 2 782 753 1 108 178 5
21 VZMR Domov Důchodců Český Dub - rekonstrukce venkovní terasy - obnova povrchů 1 368 173 1 072 826 295 347 8
22 VZMR ZŠ a MŠ logopedická, E. Krásnohorské, Liberec - rekonstrukce sociálního a hygienického zařízení 2 700 694 1 795 000 905 694 13
23 VZMR Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška - kazetové podhledy ve 4 učebnách 218 359 195 510 22 849 1
24 VZMR SPŠ stavební, Liberec, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace - Modernizace učebny SPŠS Liberec - projekt ROP 1 961 374 1 423 940 537 434 10
25 VZMR Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova, příspěvková organizace - Stavební úpravy hygienického zařízení SPŠ Česká Lípa, - projekt ROP 1 154 101 894 590 259 511 9
26 VZMR Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Turnov, Skálova, příspěvková organizace - Broušení a rytí drahých kamenů - projekt ROP 1 647 943 1 386 290 261 653 6
27 VZMR Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, SŠHL Frýdlant, Bělíkova, příspěvková organizace - Mycí box projekt ROP 1 680 000 1 283 562 396 438 4
28 VZMR Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace - Výstavba učeben SOŠ - Dlaždiči 21. století - projekt ROP 2 174 737 1 590 290,63 584 446 10
29 VZMR Jedličkův ústav, Lužická 920/7Liberec - Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance kuchyně 598 899 420 768,15 178 131 8
30 VZMR Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská - projekt IPRM 280 000 117 000 163 000 6
31 VZMR Rekonstrukce dílen a ateliéru SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, PO – ROP 1 700 000 1 677 411 22 589
32 VZMR Revize a aktualizace a rozpočtu a výkazu výměr, dopracování DPS pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SŠ GaS Liberec, Dvorská – OPŽP 221 000 218 844 2 156
33 VZMR Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji - projekt IPRM 800 000 471 900 328 100
34 VZMR Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská A - projekt OPŽP 250 000 233 530 16 470
35 VZMR Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská B - projekt OPŽP 200 000 191 180 8 820
36 VZMR Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy pavilonu Rozálie, Domov důchodců, Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace - projekt OPŽP 160 000 135 520 24 480
37 VZMR Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Chráněné bydlení - Zařízení Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace 235 950 266 200 -30 250
38 VZMR Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě 484 000 406 000 78 000
39 VZMR Hospic - autorský dohled při zpracovávané projektové dokumentace k provedení stavby v rámci projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji - projekt IPRM 200 000 179 080 20 920


CELKEM
180 697 322 115 047 375 65 649 947

MENU

Tento web používá cookies pouze pro měření návštěvnosti