NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

(TZ) Staráme se o náš kraj

Chceme zopakovat náš úspěch, máme totiž náskok a nabízíme voličům zkušené profesionály s výsledky.

Těšíme se na krajské volební klání, protože tentokrát máme náskok. Nejsme už žádní nováčci a díky krajskému úspěchu v roce 2012 jsme na vlastní kůži pocítili, jaké to je, náš domovský kraj opravdu reálně řídit a nést za stav Libereckého kraje skutečnou dennodenní odpovědnost. Výsledek minulých krajských voleb nás mile překvapil a zároveň nám umožnil plnit naše předvolební sliby občanům. Ne všechno se nám samozřejmě podařilo bezezbytku dokončit, rádi bychom proto pokračovali v plnění našich závazků i po podzimních volbách. Zárukou budiž naše kandidátní listina opět sestavená ze zkušených starostek a starostů, komunálních politiků a regionálních osobností zvyklých dennodenně řešit zodpovědnost a úkoly svěřených obcí a vesnic našeho kraje.


Program

Společným heslem pro krajské volby 2012 bylo: „CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ“, postavený na pěti základních tezích, na jejichž splnění od počátku pracujeme.
Jde o:

Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje
Prosadili jsme férové soutěže jako cestu k úsporám veřejných peněz a díky tomu došlo k výrazným úsporám. Zrušili jsme nesystémové dotace, které byly většinou určeny stranickým kamarádům a známým. Rozhodování dnes funguje podle jasných pravidel, v přímém přenosu a pod přísným dohledem veřejnosti. Každá podepsaná smlouva, každá faktura a každá utracená koruna – to vše je zveřejňováno na transparentním webu kraje. Zrušili jsme „trafiky“ a neopodstatněné výhody v oblasti bydlení, dopravy a servisu krajských politiků, ale i v dozorčích radách a máme za to, že hospodaření krajských firem hlídají odborníci. Všechny soutěže jsou administrovány odborníky z Krajského úřadu, nikoli externími firmami. V hodnotících komisích mohou zasednout zástupci všech politických subjektů včetně opozice (využívá pouze KSČM). Za účelem rozvoje kraje jsme zřídili Ekonomickou radu Libereckého kraje, kde s hejtmanem a radními spolupracují významní podnikatelé a zaměstnavatelé z regionu, ale i představitelé vysokých škol nebo hospodářských profesních sdružení. Podařilo se nám obnovit fungování krajské tripartity (Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje).

Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům
Z obcí, občanů, neziskového sektoru a zaměstnavatelů jsou dnes skuteční krajští partneři. Usilujeme o prosazení jasných pravidel pro spravedlivou podporu venkova, kultury, sportu a neziskového sektoru. Od počátku nasloucháme názorům veřejnosti a snažíme se hledat ta nejlepší možná řešení problémů kraje. Peníze dnes zůstávají tam, kde jsou potřeba a to ve školách, nemocnicích a domovech důchodců. Podařilo se nám také nastavit efektivní a fungující systém údržby a oprav krajských silnic. Při rozhodování musí mít vždy přednost jasná kritéria před známostmi, stranickými knížkami a zákulisními dohodami. Navýšili jsme podporu dobrovolným hasičům, kteří jsou jako první a často jediní připraveni okamžitě pomáhat lidem tam, kde je to potřeba. V jejich podpoře budeme i nadále jednoznačně pokračovat, jakož i ve spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému. Díky upraveným dotačním titulům je možné podporovat i neziskový sektor. Každému jednání Sdružení obcí Lk je přítomen hejtman nebo jeden z náměstků, organizujeme pravidelné semináře a informační setkání pro starosty. V rámci transformace sociálních služeb máme připraveny další 4 velké projekty. Investujeme do zlepšování stavu škol, trváme na udržení jejich stávajícího množství.

Obnova majetku Libereckého kraje a Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování
Za vlády koalice ODS a ČSSD v letech 2005 – 2008 bylo investováno do majetku LK 3,5 mld. Kč a zároveň došlo ke zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 917 mil. Kč. Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů byl 2 583 mil. Kč.
Za vlády koalice ČSSD a SOS v letech 2009 – 2012 byly investice 4,7 mld. Kč a přitom zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 48 mil. Kč. Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů tedy činil 4 652 mil. Kč.
Za současné vlády SLK, ČSSD a ProLK - tedy oproti předchozím údajům jen za 3 roky (2013‑2015) se investovalo 5,06 mld. Kč a přitom snížení zadluženosti Libereckého kraje o 404 mil. Kč (z 1 152 186 tis. Kč na 748 279 tis. Kč). Po přepočtu na tři roky včetně odmazání dluhu je i tak součet investic nejvyšší za všechna období - 5 303 mil. Kč.

Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010
Rovněž se snažíme rozptýlit všechny vzpomínky na ničivé povodně – podařilo se nám odstranit veškeré vzniklé škody na majetku. Celkově bylo investováno 1 098 070 865 Kč, z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činila 637 mil. Kč.
Každou z výše uvedených zásad bychom mohli rozvést do dlouhých a detailních textů. Dnes už – po téměř čtyřech letech dennodenní práce na krajském úřadě, umocněné zkušeností čtyř roků v opozici – víme skutečně jasně, že práce nikdy nemůže skončit, protože je stále co zlepšovat, modernizovat, budovat a podporovat. Všechna práce a splněné, které už je dnes za námi vidět, je vlastně i naším novým volebním programem a závazkem, že slíbené myslíme skutečně vážně. Chceme a musíme na ni navázat. Jen stabilní a zodpovědné vedení kraje zaručí kontinuitu projektů a využití veškeré energie pro úspěšnou práci ve prospěch všech občanů Libereckého kraje. Vážíme si každého názoru, i když je třeba zcela odlišný, než je ten náš. Umíme naslouchat a hledat smírné a konstruktivní řešení. Věříme, že se nám právě díky tomu daří a bude i nadále dařit prosazovat náš volební program z roku 2012 obohacený novými zkušenostmi, nápady, ale i potřebami našeho domovského kraje. Letošní kampaň by měla být zaměřena především na regionální témata – stav krajských silnic, dopravní obslužnost, dostupná zdravotnická péče, uspokojivý stav středních škol a vzdělávání a další.

Dne 24. 3. 2016 byla sněmem SLK schválena kandidátka pro letošní krajské volby. Za našimi kandidáty stojí především úspěšná práce v obcích a městech, kde dostávají opakovaně důvěru občanů. Na kandidátce jsou 3 zastupitelé, 38 starostů, poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejtmana a hejtman. Kandidátka je podporována starosty a místostarosty ze 145 obcí Libereckého kraje.

 1. Martin Půta – 44 let, hejtman Libereckého kraje od roku 2012, starosta Hrádku nad Nisou v letech 2002 – 2012, původní povolání technolog a vedoucí výroby, od roku 2011 předseda Euroregionu Nisa, ženatý, 3 děti
 2. PhDr. Hana Maierová – 62 let, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury od roku 2012, starostka Turnova v letech 2006 - 2012, původní povolání historička – archivářka, vdaná, 2 děti, 3 vnoučata
 3. Marek Pieter – 42 let, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, v letech 2002 – 2012 starosta Desné, původní povolání technický pracovník a vedoucí výroby, ženatý, 4 děti
 4. Ing. Eva Burešová – 38 let, od roku 2010 starostka městka Doksy, od roku 2012 krajská zastupitelka, předchozí povolání ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, 2 děti
 5. Ing. Květa Vinklátová – 50 let, od roku 2014 zastupitelka Statutárního města Liberec, členka občanského sdružení Náš kraj, majitelka nakladatelství KNIHY 555 Liberec, 2 děti
 6. Lena Mlejnková – 41 let, od roku 2015 starostka Semil, v předchozím období místostarostka, od roku 2012 krajská zastupitelka, již 20 let dobrovolná hasička, vdaná, 2 děti
 7. Ing. Vladimír Boháč – 65 let, předseda okresní organizace ČUS v Liberci od r. 1990, předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje od r. 2001, původní povolání technik a ekonom, od roku 2012 krajský zastupitel, ženatý, 2 děti
 8. Ing. Michael Canov – 55 let, starosta města Chrastava od roku 2002, od roku 2012 krajský zastupitel, stále působí i jako učitel chemie na libereckém gymnáziu
 9. Mgr. Jaromír Dvořák – 55 let, starosta Nového Boru od roku 2010, od roku 2012 krajský zastupitel, původní povolání středoškolský učitel, ženatý, 2 děti
 10. Mgr. Jan Farský – 36 let, od roku 2010 Poslanec parlamentu ČR, v letech 2006 – 2014 starosta Semil, původní povolání právník, v letech 2008 – 2010 krajský zastupitel, vedoucí skautského střediska v Semilech, ženatý, 1 dítě
 11. Vladimír Stříbrný – 47 let, starosta Heřmanic od roku 2002, krajský zastupitel od roku 2012, dobrovolný hasič od roku 1982, ženatý, 3 děti
 12. Mgr. Jiří Ulvr – 44 let, starosta Studence od roku 2006, původní povolání prodejní zástupce, ženatý, 3 děti
 13. Jiří Löffelmann – 56 let, starosta Skalice u České Lípy od roku 1994, krajský zastupitel od roku 2012, ženatý, 3 děti
 14. Mgr. Petr Tulpa – 57 let, člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, v letech 2006 – 2010 starosta Jablonce nad Nisou, původní povolání středoškolský učitel, ženatý, 2 děti
 15. Vladimír Mastník – 69 let, člen rady kraje, řízení rezortu dopravy, v letech 1998 – 2003 a 2006 – 2014 starosta Lomnice nad Popelkou, ženatý, 2 děti
 16. Mgr. Daniel David – 44 let, starosta Janova nad Nisou od roku 2001, původní povolání učitel ZŠ, ženatý, 3 děti
 17. Jan Sviták – 42 let, starosta obce Prysk, předseda Svazku obcí Novoborsko, ženatý, 2 děti
 18. Josef Horinka – 47 let, od roku 2012 starosta Hrádku nad Nisou, 25 let předseda fotbalového oddílu TJ Slovan Hrádek n. N., ženatý
 19. Mgr. František Lufinka – 58 let, od roku 2014 starosta Železného Brodu, původní povolání učitel, ženatý, 2 děti
 20. Ing. Tomáš Hocke – 40 let, od roku 2013 starosta Turnova, vedoucí turnovských skautů, ženatý, 2 děti
 21. Lukáš Pohanka – 37 let, v letech 2008 – 2013 a 2014 – dosud starosta Vratislavic nad Nisou, ženatý, 2 děti
 22. Bc. František Kučera – 48 let, starosta Kamenického Šenova od roku 2010, ženatý, 2 děti
 23. Eva Zbrojová – 53 let, starostka Harrachova od roku 2010, původní povolání podnikatelka v cestovním ruchu a provozovatelka městského infocentra, vdaná, 2 děti
 24. Jaroslav Demčák – 38 let, starosta Hejnic od roku 2014, místostarosta v letech 2006 – 2014, původní povolání učitel
 25. Mgr. Vladimír Vyhnálek – 50 let, starosta Tanvaldu od roku 2014, původní povolání učitel, 2 děti
 26. Ing. Jana Čechová – 53 let, starostka Jilemnice od roku 2014, v letech 2006 – 2014 místostarostka, vdaná, 2 děti
 27. Ing. Radek Lípa – 36 let, starosta Zákup od roku 2010, původní povolání lesník, myslivec, 1 dítě
 28. Jiří Černý – 32 let, starosta Zlaté Olešnice od roku 2010, předseda Sdružení místních samospráv, člen rady mládeže hasičů Jablonec n. N., ženatý, 2 děti
 29. Markéta Khauerová – 40 let, starostka Hodkovic nad Mohelkou od roku 2014, vdaná, 2 děti
 30. Ing. Petr Matyáš – 39 let, starosta Rokytnice nad Jizerou od roku 2003, dobrovolný hasič, ženatý, 2 děti
 31. Štěpán Slaný – 32 let, hráč a manažer FBC Česká Lípa, zastupitel města Česká Lípa od roku 2014, ženatý, 1 dítě
 32. Ing. Jiří Formánek – 38 let, starosta Bílého Kostela nad Nisou od roku 2006, 1 dítě
 33. Lenka Malá – 48 let, starostka Tatobit od roku 2006, hasička, myslivec, vdaná, 2 děti
 34. Jiří Rýdl – 53 let, starosta Jablonného v Podještědí od roku 2014, v letech 2010 – 2014 místostarosta, rozvedený, 2 děti
 35. Ing. Jan Mečíř – 58 let, v letech 1996 – 2002 ředitel střední průmyslové školy, od roku 2002 starosta Stružnice, ženatý, 1 dítě
 36. Mgr. Jan Berki – 34 let, od roku 2014 zastupitel Statutárního města Liberec, vysokoškolský učitel, dlouholetý aktivní skaut
 37. Jaroslav Kořínek – 51 let, starosta Desné od roku 2012, ženatý, tři děti
 38. Milan Götz – 33 let, starosta Kunratic od roku 2010, dobrovolný hasič, ženatý
 39. Ing. Luděk Sajdl – 51 let, starosta obce Přepeře od roku 2002, ženatý, 2 děti
 40. František Kaiser – 67 let, starosta Mimoně od roku 2006, ženatý, 3 děti
 41. Jiřina Brychcí – 51 let, starostka OSH Jablonec nad Nisou od roku 2005, vdaná, 1 dítě
 42. Michal Rezler – 54 let, starosta Malé Skály od roku 2010, starosta Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, ženatý, 2 děti
 43. Zbyněk Polák – 45 let, starosta Žandova od roku 2006
 44. Luboš Marek – 49 let, starosta Kořenova od roku 1998, ženatý, 3 děti
 45. Jiří Vosecký – 64 let, senátor Parlamentu ČR, starosta Okrouhlé v letech 1996 – 2014, ženatý, 2 děti
 46. Leona Vránová – 49 let, starostka Šimonovic od roku 2006, vdaná, 2 děti
 47. Mgr. Zdeněk Hlinčík – 55 let, starosta Stráže pod Ralskem od roku 2014, ženatý, 2 děti
 48. Mgr. Josef Šimek – 39 let, starosta Lomnice nad Popelkou od roku 2014, místostarosta v letech 2006 – 2014, původní povolání učitel, ženatý, 2 děti
 49. Jindřiška Halasníková – 46 let, starostka Sosnové od roku 2010, vdaná, 2 děti
 50. Jana Mlejnecká – 63 let, starostka Chotyně od roku 2002, 4 děti

Marek Pieter
Předseda SLK

Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF


Fotografie z tiskové konference SLK

Tisková konference SLK Tisková konference SLK Tisková konference SLK Tisková konference SLK Tisková konference SLK

MENU

Tento web používá cookies pouze pro měření návštěvnosti