NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 11. 2020

Dne 24. 11. 2020 se konalo 8. Zastupitelstvo Libereckého kraje v roce 2020.

Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=550

  1. Bod 30: Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a MMN, a.s. - vybavení k testování či péči o covid-pozitivní pacienty

Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí daru ve výši 350.000 Kč jablonecké nemocnici a stejnou částku i nemocnici v Jilemnici. Cílem je podpořit činnost a vybavení všech páteřních nemocnic Libereckého kraje obdobnou částkou na boj s pandemií nového typu koronaviru. Krajské nemocnici Liberec, a. s., a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., již byla ze strany Libereckého kraje poskytnuta obdobná finanční podpora na pořízení zdravotnické techniky – laboratorních analyzátorů pro zvýšení kapacity testování na nový typ koronaviru.

  1. Bod 39: Požadavek Libereckého kraje v souladu s přijatým usnesením AKČR ze dne 13. listopadu 2020 na kompenzaci propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení druhé vlny pandemie koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nesouhlas s nastavením programu REACT-EU. Podpora a připojení se ke společné výzvě územních partnerů v souvislosti s dopady opatření na samosprávy

Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí informace o očekávaných negativních dopadech ve výši přibližně 11 mld. Kč na rozpočty krajů v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy od 1. ledna 2021 a v souvislosti schválením zákona o kompenzačním bonusu, o postoji Ministerstva financí ČR a Vlády ČR k možnostem kompenzace propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru, společnou Výzvu SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR za podpory NS MAS, primátora hl. m. Prahy a hejtmanů Libereckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje, adresovanou Vládě ČR a Parlamentu ČR, týkajíc se dopadů daňových změn v roce 2021 na samosprávy, 4. usnesení Rady AKČR ze dne 19. 10. 2020 k návrhu využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020.

Zastupitelé nesouhlasí s postojem MF ČR a Vlády ČR k nepotřebnosti kompenzace propadu příjmů krajů v souvislosti s přijímanými opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru SARS CoV-2, s využitím finančních prostředků REACT-EU na aktivitu tzv. „kabin pro sportovce“, a to s ohledem na nutnost zaměření finančních prostředků REACT-EU výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku.

Zároveň zastupitelé požadují schválení jednorázové kompenzace ve výši 300,- Kč na obyvatele kraje v souvislosti s dopady přijetí zákona o kompenzačním bonusu a poskytnutí adekvátních a systémových náhrad krajům za negativní dopady na rozpočty krajů v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, kde dopady jsou očekávány ve výši 8,5 mld. Kč ročně, a to úpravou rozpočtového určení daní (RUD).

Zároveň zastupitelstvo schválilo navržené členy do jednotlivých výborů Libereckého kraje. Informace o nominovaných naleznete pod body 10 (Výbor finanční), 11 (Výbor dopravy), 12 (Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti), 13 (Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu), 14 (Výbor sociálních věcí), 15 (Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova), 16 (Výbor kontrolní), 17 (Výboru životního prostředí a zemědělství), 18 (Výbor zdravotnictví) a 43 (Výboru tělovýchovy a sportu).

Seznam zvolených členů a veškeré informace o jednáních jednotlivých výborů naleznete zde: https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/vybory-zastupitelstva

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.