NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 9. 2019

Dne 25. 10. 2022 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=868

 1. Bod 11: Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2023 – 2026

  Po zapracování požadavků jednotlivých odborů dosáhl jejich celkový objem částky 7.476.743,92 tis. Kč. Dosažené záporné saldo mezi očekávanými příjmy resp. zdroji na rok 2023 a požadavky jednotlivých resortů na rok 2023 představovalo částku -2.549.150,53 tis. Kč. Cílem střednědobého výhledu je zajistit financování veřejných služeb, za které je kraj odpovědný, včetně předpokládaného pokrytí zvýšených nákladů. Po následné revizi byl schválen střednědobý výhled v úhrnné výši 4.927.593,40 tis. Kč, ten bude teď stěžejní i pro sestavení krajského rozpočtu na rok 2023.

  Kompletní materiál naleznete přímo pod bodem 11.

 2. Bod 34: Závazek spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“

  Jedná se o schválení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu do výše 32.230.000 Kč a jeho rozložení v letech 2023–2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy a předpokládané předfinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“ do výše 11.270.000 Kč a jeho rozložení v letech 2023-2024.

  Cílem projektu je přispět ke snížení emisí v ovzduší posílením vozového parku napříč příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje o elektromobily, celkem by se jednalo o pořízení 34 automobilů. Součástí projektu bude také pořízení 5 dobíjecích stanic. Předpokladem je, že dobíjecí stanice budou umístěny v areálech příspěvkových organizací, u nichž probíhá příprava projektů na vznik fotovoltaických elektráren. Dobíjecí stanice by pak mohly využívat energii vyrobenou z těchto zdrojů.

 3. Bod 36: Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“

  Předpokládaná životnost dosavadního systému pro zajištění kybernetické bezpečnosti skončila v prosinci 2020. Je potřeba zajistit trvalou a bezpečnou provozuschopnost informačních systémů ZZS LK a tím garantovat poskytování PNP občanům, čehož lze dosáhnout jen realizací požadovaných nákupů bezpečnostních technologií. Zastupitelé proto schválili závazek předpokládané výše spolufinancování do výše 27.277.695 Kč a jeho rozložení v letech 2022 – 2030 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a předpokládané předfinancování projektu do výše 25.222.305 Kč a jeho rozložení letech 2022 – 2025.

 4. Bod 58: Darování stanů a výstrojního materiálu Vinnytské regionální oblastní správě, Ukrajina

  Hejtman Libereckého kraje jako předseda Krizového štábu Libereckého kraje obdržel dvě žádosti z Ukrajiny (partnerské Vinnytské oblastní státní správy) o poskytnutí stanů pro potřeby zdravotnického zajištění a spacích pytlů, karimatek a teplého zimního oblečení.

  Jedná se o schválení následujících darů v celkové hodnotě 129.005 Kč.

 5. Bod 60: Darování 50 ks batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech obcím pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje

  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí věcného daru – batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech - 45 obcím pro 50 jednotek sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje v celkové pořizovací ceně 1.132.535,80 Kč. Stalo se tak na základě žádosti ředitele HZS LK vzhledem ke zkušenostem z mimořádné události - rozsáhlého požáru v Hřensku v Čechách.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.