NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 7. 7. 2021

Dne 7. 7. 2021 se konalo 1. mimořádné Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=658

 1. Bod 5: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/21, poskytnutí finančních darů na obnovu po živelní pohromě

  Zastupitelé schválili poskytnutí finančních darů v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, obcím a Jihomoravskému kraji v celkové výši 5.000.000 Kč:

  1. Městys Moravská Nová Ves – 1.000.000 Kč

  2. Obec Lužice – 1.000.000 Kč

  3. Obec Mikulčice - 1.000.000 Kč

  4. Obec Hrušky - 1.000.000 Kč

  5. Jihomoravský kraj - 1.000.000 Kč

  A zároveň poskytnutí finančního daru pro Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve výši 100.000 Kč na zajištění činnosti odřadu vyslaného na území Jihomoravského kraje.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.