Na svém úterním zasedání schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru, který předložil Martin Půta. Zároveň také zastupitelstvo pověřilo Martina Půtu předložením tohoto návrhu Poslanecké sněmovně k projednání.

Hejtman Martin Půta předloží Poslanecké sněmovně návrh zákona o kompenzacích v důsledku epidemie

Předmětem navrhovaného zákona je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu všem krajům. Tento příspěvek ve výši 500 Kč na obyvatele je určen na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru. V případě Libereckého kraje by se vzhledem k počtu obyvatel k 1. lednu 2020 ( 443 690 obyvatel) jednalo o 221 845 000 Kč.

Liberecký kraj odhaduje pokles svých příjmů oproti roku 2019 na 600 milionů korun. Kraje by sice v letošním roce měly získat navíc 4 miliardy korun ze SFDI ( a stejnou částku i v roce 2021), další 4 miliardy by měly být k dispozici v 92. výzvě IROP, podle mého názoru ale peníze na silnice nejsou kompenzací za propad příjmů. Myslím si, že na financování oprav silnic mají kraje věcný nárok – krajských silnic je 87%, přesto ale kraje nemají podíl ze spotřební daně, kterou všichni platí při nákupu pohonných hmot. Kraje potřebují stejnou pomoc jako obecní a městské rozpočty, proto se budu snažit prosadit Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v souvislosti s epidemií koronaviru i v Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu“, dodává předseda SLK a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

TZ: Návrh zákona o kompenzacích v důsledku epidemie: Download PDF

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.